7-1. FOND: Intézeten kívüli szerzők kéziratai

Azonosító

Szerző

Cím

Terjedelem

Dátum

 

 

 

 

 

601

"y"

Kossuth Lajos

2

 

521

Aczél Géza

Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak elrepülnek

62

d.n.

425

Ádámné Révész Gabriella

Bessenyei utolsó műveinek eszmetörténeti összefüggései

28

d.n.

218

Áfra János

Móricz Zsigmond megtagadott márciusi cikke

16

d.n.

471

Aimé Martel

Frigyes Karikas

294

1978

15

Alessandro Scafi

L'opera teorica del filarete e la corte di Mattia Corvino

35

1990. dec.

221

Almási János

Kiegészítő történelemtankönyv a német tannyelvű gimnáziumoknak

47

1972

488

Almási János

A magyarországi német tannyelvű gimnáziumok számára kiegészítő tört. Tankönyv

94

1972

429

Anavi Ádám

Franyó Zoltán életútja

31

d.n.

30

Andor Mihály

József Attila: És keressük az igazságot

14

d.n.

580

Andrew Kerék

Hungarian metrics:

 

 

462

B. Kovács István

Líraiság Vörösmarty Mihály drámáiban

11

d.n.

171

Bacsó Béla

H.G. Gadamer: Retorika, hermeneutika és ideológiakritika

18

d.n.

172

Bacsó Béla

Jürgen Habermas: A hermeneutika univerzalitásigénye

36

d.n.

170

Bacsó Béla

H.G. Gadamer: A hermeneutikus probléma univerzialitása

14

d.n.

229

Bada Gyula

A Halotti Beszéd irodalmi értéke

11

1977.nov.13.

445

Badita Pál

Jókai élete és munkássága

3

d.n.

446

Bakcsi György

Az orosz századforduló az irodalomtörténet lapjain

27

d.n.

10

Balassa Péter

A kiűzött vendég. Krasznahorkai László emlékének

5

1987. jan.

447

Balázs János

Hazai könyvtáraink állományának jellege

92

1958

227

Balogh Bende

A Pray-kódex szerkezeti vizsgálata

27

d.n.

487

Balogh Endre

A magyarországi szerb-horvát tanítási nyelvű gimnáziumok számára kiegészítő tört. Tankönyv

51

1972

448

Balogh István

Indigenizmus - népiesség

57

d.n.

450

Bán Imre

Zrínyi Miklós

27

1951.aug.17.

449

Bán Imre

Juhász Géza - emlékkönyv

11

1973.jún.18.

122

Bárdos László

Babitsról

29

1986

452

Barla Szabó Jenő

Móricz Zsigmond kisújszállási évei

74

1957.márc.

451

Barla Szabó Jenő

Arany János a kisújszállásiak emlékezetében

85

1959. nov.

453

Barla Szabó Jenő

Móricz-visszaemlékezések

58

1954-1959

541

Barlay Ö. Szabolcs

A pályakezdő Giovanni Botero és Báthory András találkozása

38

1978

540

Barlay Ö. Szabolcs

Báthory Zsigmond

147

1975

537

Barlay Ö. Szabolcs

Levelek, vallomások, jegyzőkönyve a kolozsvári jezsuita kollégium feldúlásáról

47

d.n.

536

Barlay Ö. Szabolcs

Olaszok János Zsigmond körül 1564-1567 között

29

d.n.

535

Barlay Ö. Szabolcs

A laetus hyperboream történeti háttere

57

1982

533

Barlay Ö. Szabolcs

Philip Monte és magyarországi kapcsolatai

41

1981

538

Barlay Ö. Szabolcs

Adatok a lengyel-erdélyi szellemi kapcsolatok köréből

24

d.n.

534

Barlay Ö. Szabolcs

G.A. Gromo: Compendio című kéziratának kidásra szánt szövege

74

1982

180

Barótiné Gál Márta

A commedia dell' arte költői átértelmezése

26

d.n.

456

Bársony Imre

Ibsen drámái a magyar kritikában

67

d.n.

454

Barta János

Die ungarische Literatur und der 'poetische' Realismus

35

d.n.

455

Barta Lajosné

Szabó Lőrinc költészete

47

d.n.

386

Bartók János

A beszélt nyelv és a magyar írók

5

d.n.

264

Baumgarten Sándor

[A breszlaui Vidrina egyetem könyvtárából 1811-ben]

3

d.n.

312

Bécsy Tamás

A drámaelemzésről

115

d.n.

529

Belia György

Babits Mihály Baján

39

1954.febr.

523

Belohorszky Pál

Iván Bunyin valóságélményének modellje

25

d.n.

526

Belohorszky Pál

Az ember szentháromsága

7

d.n.

525

Belohorszky Pál

Németh László: Iszony

13

d.n.

522

Belohorszky Pál

Krúdy első korszaka

19

d.n.

497

Bene Kálmán

Madách: Az ember tragédiája - az 1862-es és 1863-as kiadásának szövegkritikája, két pld.ban

417

1977.dec.20.

58

Benedek András

A kárpát-ukrajnai magyar képzőművészetről

10

d.n.

70

Benkő Balázs

Jegyzet Martin Schworke 'Von staatsroman zur schience fiction című művéről

5

d.n.

531

Benkő László

Gvadányi József

7

d.n.

530

Benkő László

A szépirodalmi stílus elemzése

223

1962.ápr.10.

186

Berek Kati

Riport Illyés Gyulával

36

d.n.

559

Berkes Erzsébet

Kedvesebb hazát

3

d.n.

256

Bernáth Árpád

Modell mint magyarázat

44

1985.aug.23.

161

Bíró Zsuzsa

A haláltudat Radnóti költészetében

25

[1973.okt.]

532

Blasovszky István

A Déry-vita

200

d.n.

284

Bognár András

Temesvári Pelbárt

164

1970

557

Bóka László

A pártosság kérdése az irodalomban

9

1956.03.26.

558

Bóka László

Füst Milán tanítása

13

1959.ápr.26.

184

Bókay Antal

A tübdérálom romantikája

52

1974.máj.28.

60

Bókay Antal

Világkép és létértelmezés József Attila költészetének kiteljesedésekor

238

1981.júl.21.

597

Boldizsár Iván

Európa tíz éve

12

 

613

Bori Imre-Szeli István

A jugoszláviai magyar irodalom

118

 

556

Borók Imre

Apróságok Móricz Zsigmond kisújszállási életéből

4

[1966]

555

Botka Ferenc

A magyar szocialista irodalom orosz nyelvű biblográfiája

81

d.n.

554

Bőgel

A környező országok magyar színjátszása

55

d.n.

553

Bölöni György

Ady-előszó

74

d.n.

552

Brodszky Ferenc

Tucsek Ferrerius Vince élete és művei

29

1954

551

Bródy András

Két novella

10

d.n.

64

Carla Valentino

La societá europea di cultura di Venezia e il 'Centre Europeen de la culture' di Ginevra

33

d.n.

167

Cynolter Károly

Juhász Ferenc írói arca

19

1961

168

Czére Béla

Kolozsvári Grandpierre Emil

278

1982.okt.25.

198

Csabai Tibor

Kossuth Lajos az irodalomról

76

d.n.

612

Csanda Sándor

A csehszlovákiai magyar irodalom 1945-1970

216

1980

203

Csaplár Ferenc

Kassák Munka-köre

76

d.n.

199

Csapodiné Gárdonyi Klára

Váli Mari emlékei Jókai Mórról

87

1954-1955

200

Császtvay István

Juhász Gyula ifjúkori portréjához

32

1961

201

Császtvay István. Péter László

Juhász Gyula makói évei

38

1954

202

Csatári Dániel

A vásárhelyi találkozó

68

d.n.

465

Csetri Lajos

A népköltészettől a népiességig

49

d.n.

467

Csetri Lajos

A magyar nyelvújítás kora irodalomszemléketének nyelvfilozófiai alapjairől

60

d.n.

333

Csorba Sándor

Kölcsey kapcsolatai korának ifjúságával

390

1980.szept.19.

176

Csúri Károly

Emblematika és irodalomtudomány

21

d.n.

72

Csűrös Miklós

Illyés Gyula

36

d.n.

197

Csűrös Miklós

Rónay György

11

d.n.

71

Csűrös Miklós

Portrék a kézikönyvbe

23

d.n.

44

Danielle Rosenthal

Mathias Corvin

98

1991

275

Dankó Imre

Földi János (portré) és Bevezető Földi János magyar versírásról írt értekezéséhez

43

d.n.

606

Darvas József

Magyar példa

4

 

193

De Chardin, Teilhard

Írásainak jegyzéke [bibliográfia]

258

d.n.

98

Deme Zoltán

A magyar novella műfaj átalakulása Móricztól napjainkig

52

d.n.

99

Demeter Tibor

A magyar népköltészet idegen nyelven

200

d.n.

355

Deréky Pál

Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik évtizedében

270

d.n.

96

Déry Tibor

lapkivágatok

56

különböző évjárat

100

Descartes

Levelek az erkölcsről

139

1959.szept.30.

481

Dieter Schiller

Szocialista világkép és realizmus

75

d.n.

102

Dnyeprov, V.

Az alantaasság esztétikája

28

1961

214

Dobszay László

A magyarnyelvű énekes szaffikum előzményeiből

7

d.n.

246

Dolmányos István

A századelő politikai történetének alapkérdései

96

1974.febr.22.

39

Drenyovszky János

Heltai-levelek

4

1970. szept.

101

Durkó Mátyás

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

9

d.n.

103

Dümmerth Dezső

Schiller és a formaszépség eszméje

35

1967.ápr.20.

104

Dümmerth Dezső

Az írók küzdelme a bécsi kormánnyal

197

d.n.

298

E. Szirmai

Persönliche erinnerungen an einen Freund meines Vaters

13

d.n.

139

Eberhard Brüning

Az amerikai szocialista irodalomról

64

d.n.

524

Emil Steiger

Lessing: Minna von Barnelm

25

d.n.

261

Eperjesi István

Újabb adatok Kazinczy zalaegerszegi szabadkőművességéhez

7

1970.máj.23.

222

Eperjessy Géza

Kiegészítő történelem tankönyv a szlovák iskoláknak

56

1972

604

Erdei Ferenc

A parasztság útja

10

 

20

Erdei Klára

Auf dem Wege zu sich selbst: die Meditation im XVI. Jahrhundert

373

d.n.

137

Erdei Klára

Auf Dem wege zu sich selbst: die Meditation im 16. Jahrhundert

260

d.n.

163

Erdélyi Erzsébet

Berzseny-magyarázat

25

1971.jan.23.

123

Erdős René

Önéletrajz

464

d.n.

106

Erniné Szalai Annamária

Kosztolányi, a hírlapíró

12

1974

6

Esze Tamás

Fordítások

127

d.n.

113

Fábry Zoltán

Palackposta

356

d.n.

111

Fábry Zoltán

A vádlott megszólal

88

1964.jún.8.

108

Farkas László

Erdélyi Józsefről

5

d.n.

109

Farkas László

Juhász Gyula, ahogy én láttam

20

d.n.

428

Farkas László

Ady Endréről

18

d.n.

110

Farkas László

Kosztolányi Dezsőről

6

d.n.

114

Fazekas Andrea

Jókai Mór és Szeged

38

d.n.

219

Fehér Géza

Vörösmarty-drámál lírai vallomásai

18

1968.okt.13.

265

Fehér Géza

Vörösmarty írta-e?

28

1975.jún.16.

115

Fejős Imre

Vörösmarty arca

44

d.n.

434

Fekete József

Ady Endre

30

d.n.

585

Fenyvesi László

Buda ostromai és a Duna-mellék pusztulása egy 1687-es siralomvers tükrében

67

d.n.

475

Florian Vassen

A 'munkásköltészet' fogalmának használatáról

56

d.n.

273

Forgács László

Jókai és Puskin

53

d.n.

274

Fóthy János

"Ifjú szivekben élek" - Ady Endre és egy kis diák

16

1957.ápr.15.

424

Fóthy János

Ady-újságcikkek

3

1957-1959

268

Földes Gábor

Heltai 99. fabulájához

6

1972.szept.4.

282

Francois Gauchot

Situation, reception, diffusion de la litterature hongroise en france

9

1974

220

Fried István

Tárgytörténeti jegyzetek Vörösmarty: A rabló című verséhez

11

d.n.

272

Fried István

Sárközi György költészetének fejlődése

78

1954.dec.-1955.ápr.

270

Fülöp Géza

Nagy Ignác hírlapírói munkássága

44

d.n.

354

G. Komoróczy Emőke

Három fejezet Kassák Lajosról

85

d.n.

389

Gaál Gábor

Levelei Remenyik Zsigmondhoz

128

d.n.

388

Gaál Gábor

Erélyes elégia (versek)

29

d.n.

387

Gaál Gábor

Levelei Veres Péterhez

23

d.n.

392

Gacsó László

Az irodalmi ismeretterjesztésről - néhány utalás a szomszédos országokban élő magyarság…

11

1973.nov.4.

562

Galambos Ferenc

Arany János folyóiratai

96

d.n.

124

Galambos Ferenc

A Nyugat előde és utóda

112

d.n.

185

Gáldi László

Nyelv, stílus, forma a Petőfi Szótárban

14

d.n.

125

Garay Ákos

Agustin Thierry. A romantika és a moder francia történetírás

38

d.n.

302

Gárdon László

Két Jókai-regény két hősének történeti alakja

15

1971.nov.21.

127

Gellért Endre

Sajtótájékoztató Madách: Az ember tragédiája felújításáról

19

d.n.

18

Gereben Ferenc

A mai magyar irodalom helye az olvasói ízlésben

279

1970

128

Gergely András

A magyar polgári reformmozgalom kialakulása

147

d.n.

130

Gergely Gergely

Tolnai Lajos irodalmi vonatkozású leveleiből

41

d.n.

133

Gergely Pál

Arany János főtitkári évei

153

1954.máj.31.

132

Gergely Pál

Az MTA jutalomdíjai 1831-1949 között

64

1959

129

Gergely Sándor

Ünnepi köynvhét előtt

4

d.n.

131

Gergely Sándor

Tanulmányok

32

1955

411

Giedeon S.

Wright és Amerika

3

1959

88

Gondos Ernő

Az 1949-50-es Lukács-vitáról

21

d.n.

89

Gró Lajos

A felemelkedés útján - a magyar szocialista irodalom

228

1959.júl.20.

304

Gróh Gáspár

Szabó Dezső irodalomképéről

27

d.n.

90

Grósz Artur

Adatok a Balassi család liptói tevékenységéhez

342

1959.szept.19.

544

Gulyás József

Kazinczy könyvtárának jegyzéke

95

1950

126

Günter Gisenfeld

A triviális irodalomkuttás állapotához

21

1979.okt.14.

225

Gyéressy Béla

Glosszák a Bátori-bibliáról

8

d.n.

567

H. Lukács Borbála

Az irodalomtörténeti tipológia felfogása a szovjet tudományban

16

d.n.

156

H.Boros Vilma

Széchenyi: Önismeret c. művének kézirata

30

1965.ápr.13.

334

Hajnóczy Gábor

A magyar közgyűjteményekben található reneszánsz építészeti traktátusok corpusa

45

1986

340

Hegedűs Nándor

Költőcske Mihály. Szabolcska Mihály harca Ady Endre ellen

119

d.n.

67

Hegyi Balázs

A horatiusi klasszicizmus történetéhez

7

d.n.

513

Helmut Kreutzer

A triviális irodalom mint kutatási probléma

29

1967

405

Hermann István

A szocialista országok irodalmi, művészi törekvései - nemzeti, internacionalista és társadalmi tartalmiságuk elmélyülésének összefüggésében

24

1982

315

Hernádi Miklós

Shakespeare szójátékai

14

d.n.

212

Hetényi István

Berzsenyi

26

d.n.

249

Hetzron Róbert

Egy elvi kérdés

16

d.n.

267

Hidvégi Lajos

Tömörkény önéletrajzának kibővített hét mondata

11

1972.aug.19.

87

Hints Miklós

Döbrentei Gábor: Az én búcsúzásom

8

1985.nov.2.

430

Horváth János

Forradalom után. Vörösmarty és a stílromantika

38

1912

498

Illei János

Tornyos Péter (1789) - 19.sz.-i iskolai színjátékok-sorozat kézirata

650

d.n.

190

Illés István

A magyar Haruspexek (Molnár F., Ady, Karinthy)

41

1954. nov.9.

162

Imre László

Gyulai Pál: Romhányi

6

d.n.

226

Ízes Mihály

Adalékok ősköltészet-kutatásunkhoz

10

d.n.

55

J. Lotman

A 18. századi felvilágosodás szimbólumainak szótára

22

d.n.

54

J. Lotman

A 18. századi felvilágosodás szimbólumainak szótára

10

d.n.

53

J. Lotman

A 18. századi felvilágosodás szimbólumainak szótára

12

d.n.

192

Jagusztin László

Meditációk műelemzéshez

28

d.n.

149

Jakus Lajos

Petőfi kecskeméti tanítója és szállásadói

28

d.n.

150

Jakus Lajos

Petőfi sárszentlőrinci diákévei

36

1965.szept.9.

160

Ján V. Ormis

Ismeretlen magyar versek Szlovákiában

6

1964.okt.20.

7

Jan Van Goudoevar

De falsa et vera

120

1987.márc.3.

159

Jánosi András

A Maria-Grün-i szanatórium

10

1976.máj.19.

262

Jaroslava Pasiaková

Prispevok k dejinám modernych ceskoslovensko-madarskych kultúrnych vztahov

16

1967

27

Jaroslava Pasiakove

Tűz

29

d.n.

299

Jean Relinger

Henry Barbusse és a proletárforradalom

57

d.n.

575

John Lotz

Five papers on metrics

52

1972

134

Joós Ernő

A Szépről és a Jóról

138

1990

301

Julow Viktor

Fazekas Mihály

290

1955.jan.4.

280

Kabdebó Lóránt

A Tücsökzene műformája

39

d.n.

543

Kabos Ernő

A Népszava olvasótábora

93

d.n.

496

Kállai Gyula

Népiség - demokrácia - szocializmus

157

1943

500

Kántor Lajos

A romániai magyar irodalom

99

d.n.

17

Kántor Lajos-Zelei Miklós

Az ember építi helyzeteit

120

1979

542

Kassák Lajos-Pán Imre

A modern művészeti mozgalmak - izmusok - külföldi és magyarországi történetéhez

332

[1971]

611

Katona Béla

A magyar és világirodalom a második világháború után

298

1977.aug.16.

183

Katona Imre

A betyárok ábrázolása Petőfi költészetében

68

d.n.

241

Kéki Béla

Beszélgetés Vita Sándorral az erdélyi háborúellenes mozgalomról

53

1979.máj.6.

547

Kelemen Janka

Ady-fordítások német nyelvre

59

[1953]

545

Kelemen Péter

A műelemzés problémáihoz

58

1970.szept.17.

359

Kemény Janka

Gedichte von Attila József

90

d.n.

9

Kemény Katalin

Választófű

18

1972

548

Kende Ferenc

A magyar betű sorsa Jugoszláviában

81

1963.febr.25.

165

Kenyeres Zoltán

Az Elysiumtól a "Tűzkút"-ig (Weöres Sándor)

13

1982

599

Keresztury Dezső

Kelet és nyugat közt

6

 

549

Keresztúry Dezső

Arany János kisebb költeményei

42

d.n.

344

Kéry László

A későközépkor az angol irodalomban

36

d.n.

345

Kéry László

Az angol reneszánsz irodalom kibontakozása

182

d.n.

584

Kéry László

Az angol reneszánsz irodalma

182

d.n.

550

Keszthelyi Zoltán

Komjáthy Jenő

95

d.n.

230

Király Erzsébet

Az olasz irodalomelméleti és filozófiai művek Zrínyi könyvtárában

39

1982.júl.21.

375

Király Erzsébet

Az alkotó folyamat Leopardi költészetében

145

1968

593

Király István

Komját Aladár fejlődése - az első magyar kommunista költő

33

d.n.

592

Kispéter András

Tömörkény István

47

d.n.

205

Kiss Aurél

Groó Lajos és más írások

69

d.n.

594

Kiss Béla

Petőfi Kiskőrösön

34

1955.máj.10.

595

Kiss Endre

Petőfi Apostol-a

23

d.n.

173

Kiss Endre

Irányzatok és iskolák a realizmusoktatásban

90

d.n.

155

Kiss Jenő

Osvát Kálmán élete és munkássága

68

1967

470

Kiss Károly Ernő

Kisfaludy Sándor és Sümeg

13

d.n.

596

Kiss Tamás

Móricz Zsigmond kisújszállási évei

72

1960.jún.7.

82

Kocziszky Éva

Berzsenyi

67

d.n.

563

Kolacskovszky Lajos

Eger város és környéke, történelmi nevezetességei, hagyományai, mondái

123

1953

476

Komoróczi Emőke

A mélyből jöttek és a magasba törtek - Barta Sándor - Újvári Erzsi

21

d.n.

477

Komoróczi Emőke

Kulturális nevelés a munkásmozgalomban - a Kassák-kör tevékenysége

27

d.n.

478

Komoróczi Emőke

A szellemi nevelés fórumai: a Dokumentumok és a Munka

23

d.n.

503

Koncz Antal

Versek

67

d.n.

502

Konrád György

Az irodalmi élet szociológiai vizsgálata

14

d.n.

504

Koroda Miklós

A Balaton költői és írói

17

d.n.

42

Korompay Bertalan

A régi magyar virágének nyomában

40

d.n.

507

Kosztolányi Dezsőné

Kosztolányi

76

d.n.

479

Kovács Albert

Ady és Jeszenyin

46

d.n.

250

Kovács András

A zsidókérdés a mai magyar társadalomban

47

d.n.

510

Kovács Győző

Fábry Zoltán pályakezdése

15

1968. márc.1.

511

Kovács Győző

Hozzászólás Szauder József tanulmányához

7

d.n.

512

Kovács Győző

Az értelem erőfeszítése

9

1968.okt.-nov.

207

Kovács Győző

Eredetiség és jutalomtétel

11

d.n.

37

Kovács Győző

A Fábry-életmű

26

1971

46

Kovács Győző

A Fábry-filológia

11

d.n.

518

Kovács Gyula

Jókai Mór életműve és életcélja

100

d.n.

93

Kovács Ilona

Problems and patterns in Development of library service to the ethnic hungarians...

29

d.n.

516

Kovács József

John Reed és az amerikai proletárirodalom kezdetei

19

d.n.

75

Kovács S. István

Garai Gábor

15

d.n.

57

Kovács Vilmos-Benedek András

A romániai magyar irodalom bibliográfiája

54

d.n.

59

Kovács Vilmos-Benedek András-Szakolczay Lajos

A kárpát-ukrajnai magyar irodalom

29

d.n.

169

Könczöl Csaba

A költői technika teológiája

24

d.n.

464

Köpeczi Béla

A francia politikai irodalom szerepe a Rákóczi-szabadságharc ideológiájának kialakításában

12

d.n.

121

Köpeczi Béla

Rákóczi fejedelem emlékliratai

464

1976

406

Köpeczi Béla

A polgári ideológia legújabb irányzatai és a szocialista irodalom

25

1982. jún.2.

217

Körmendy Kinga

Gárdonyi Géza ismeretlen tragédiája

4

d.n.

490

Kővágó László

A szlovén tankönyvek magyar vonatkozásairól

155

1972.jún.1.

579

Kövendi Dénes

A magyar verstani irodalom annotált bibliográfiája

24

1985

515

Krizsa Gizella

Jókai a 20. század politikai és irodalmi szemléletében

7

d.n.

138

Krystina Sierocka

A lengyelek irodalmi tevékenysége a SZU-ban 1918-1929

80

1974.máj.2.

485

Kurcz Ágnes

A 18. századi magyarországi oklevelek irodalomtörténeti vizsgálatához

31

d.n.

343

Laczkó András

Simon István

213

d.n.

68

Laczkó András

Jékely és Takács kritikája első köteteikről

8

d.n.

570

Laczkó János

Gárdonyi Géza titkosírású naplójának megfejtése

19

1954.júl.14.

569

Laczkóné Kiss Ibolya

A költő anyja

143

1955

281

Láng István

Az ember tragédiája drámai szerkezete

27

1980.ápr.2.

572

László János

Gárdonyi Géza titkosírású naplójának megfejtése

19

d.n.

588

László József

kézzel írt cédulás feljegyzésel

41

d.n.

589

László József

Civil-Comisar für Ungarn, Index 1849

30

d.n.

590

László József

Levelezése - 2.

61

d.n.

591

László József

Levelezés - 3

253

d.n.

587

László József

Levelezése - 1.

83

d.n.

13

Latin János

Versek és egy írás

25

1970

95

Lehota János

Bánk bán-értelmezés

337

d.n.

34

Lehota János

Bánk bán-értelmezés

194

d.n.

568

Lengyel Balázs

A Kassák-parabola

20

1955

211

Lobwasser, Ambrosius és Fabianus

Psalmus

328

d.n.

571

Lóránt Endre

A balzaci egységkoncepció kérdése

 

 

574

Lóránt Endre

Tout pur la libertá. A jakobinus diktatúra irodalom és kultúrpolitikája

75

d.n.

573

Lóránt Endre

A balzaci egységkoncepció kérdése

68

1956

365

Louis M. Bell

Arany János: A Toldi szerelmé-nek előszava

20

1971

52

Louri Lotman

Des symboles au siécle des lumieres

7

d.n.

520

Löffler A. Pál

A francia proletárirodalom krónikája

72

d.n.

152

Löffler A. Pál

Párizsi napló

199

d.n.

62

Ludányi Mária

A magyar nyelvű udvari dráma kérdései

49

d.n.

433

Ludwig André

Brinnerungen aus meinem leben

49

d.n.

307

Lukács János

Versépítési modellek Szabó Lőrinc költészetében

18

1972

382

Lukács László

Tóth Árpád angol versfordításai

100

1968

614

M. Merleau-Ponty

Phenomenology of perception

197

d.n.

78

Madácsy Piroska

Cahiers d'etudes hongroies

3

d.n.

358

Magyar István

Bálint György bibliográfiája

182

d.n.

439

Mályuszné Császár Edit

Német drámaírók a magyar színpadon

27

d.n.

440

Mankó József

Kisebb színművek

77

d.n.

441

Mankó József

Novellák

52

d.n.

442

Mankó József

Versek

236

d.n.

598

Márai Sándor

Egyetemi disszertáció korszak fejfájára

5

 

353

Marc Martin

Villon, ce hongrois

178

1993

252

Marcella Husová

K Bessenyeiho prekladu kázáni o scatém Tomási

24

d.n.

40

Margócsy Klára

Kassák versének motívum-szerkezetéről

13

d.n.

81

Marianna Birnbaum

Portrait in the J. Paul Getty Museum (Janus Pannonius)

34

d.n.

443

Markos Béla

A magyarországi nyomdahelyek és kiadók

59

1956

92

Markovics Györgyi

A magyar sajtó az emigrációban

140

1978.dec.

143

Martinkó András

A mű stílusának születése és élete

26

d.n.

444

Matejka János

A magyar forradalmi irodalom fejlődése

89

d.n.

438

Máthé Elek

Emlékezés Ady Endrére halálának 50. évfordulóján

8

1969

437

Máthé Elek

Édesapám, elviszlek egy sírhoz és egy íróasztalhoz Londonban

6

d.n.

436

Máthé Elek

Madách Imre

5

d.n.

65

Maurizio Calvesi

Sforzinda nella storia del mito della cittá ideale

14

d.n.

283

Medgyes Péter

Tragikus művészet és erkölcsi törvények Thomas Hardy regényeiben

76

d.n.

118

Merényi Oszkár

Berzsenyi Dániel

284

1965-66

79

Mészáros András

Csathó Pál miatti zajgások, avagy reflexió egy régvolt vita ürügyén

18

d.n.

77

Mészáros István

Magyarnyelvűség a középkori oktatásban

19

d.n.

259

Mészáros László

Kecskemét mezőváros kultúrája a 16. sz.-ban

83

d.n.

385

Mészöly Dezső

Shakespeare: A vihar (fordítás)

89

d.n.

519

Mezei József

Komjáthy Jenő - A szimbolista magatartás lírája

528

d.n.

147

Mezősi Károly

Az évszázados Petőfi-per - Petőfi vitatott szülőhelye

560

[1954]

164

Mihaiescu György Konstantin

Moldován Gergely lapja, az 'Ungaria'

12

d.n.

210

Molnár József

Kölcsey Ferenc

124

1981.dec.18.

501

Molnár József

Emlékezések magyar írókról - Hajdunánási, csengeri és szatmár-csekei gyűjtések

109

d.n.

482

Monori Ferenc

Egynéhány világi nóták

197

1973.okt.10.

279

Morvay Zsuzsanna

Nagy László lírájának fejlődése 1944-1965 - doktori disszertáció tézisei

24

d.n.

412

Moser W.

F.L. Wright egyénisége és életműve

15

1959

258

Musnai László

Jókai és a nagyenyedi két fűzfa

44

d.n.

91

N.K. Guzdij

L.N. Tolsztoj, a nagy orosz író

95

d.n.

16

Nádai Pál

Az Egyetemi Nyomda négyszáz éves története (Nagyszombat)

 

d.n.

158

Nagy Géza

Herman Ottó levele Baksay Jánoshoz

2

d.n.

369

Nagy János, Gárdonyi Géza

A magyar hírlapírás kezdetei

43

d.n.

278

Nemeskürty István

Film és irodalom kölcsönhatása a hatvanas években

15

d.n.

50

Névtelen

Utószó a 'parttalan realizmus'-hoz

22

d.n.

136

Névtelen

Novellák

142

d.n.

21

Névtelen

Teilhard-fordítások portugál és francia nyelven

400

1981

577

Névtelen

A francia irodalomtörténet és műkritika a századfordulóról

9

d.n.

457

Névtelen

Vasvári Pál és az egyetemi diáktársaságok

19

d.n.

578

Névtelen

[Thomas Mann: A kiválasztott]

191

d.n.

581

Névtelen

A társadalompolitika és a tudomány feladatai a szocializmusban

128

1974.okt.10.

608

Névtelen

Szellemi honvédelem

10

 

583

Névtelen

Verseskötet

141

d.n.

427

Névtelen

Adalékok Ady világnézeti fejlődéséhez

40

d.n.

426

Névtelen

Ady sodrában - Móricz Zsigmond Ady-képe

62

d.n.

414

Névtelen

Szabó Dezsőről szóló feljegyzések és vele kapcsolatos adatok

24

1958

209

Névtelen

Károlyi Mihályról - töredék

3

d.n.

178

Névtelen

Az önmegvalósító verstípusról

88

d.n.

181

Névtelen

Tárgy: művészetfilozófia

78

d.n.

610

Névtelen

Régi magyar irodalom

62

d.n.

509

Névtelen

Krúdy-emlékek

23

d.n.

63

Névtelen

Bibliographie der meditationen

188

d.n.

107

Névtelen

Eszmék és irányzatok a felszabadulás utáni magyar költészetben

30

d.n.

539

Névtelen

Cím nélkül [A jezsuita misszoó erdélyi történetéből]

32

d.n.

380

Névtelen

A trianoni revízió kérdéséről

42

d.n.

69

Névtelen

Beszámoló a tudományos-fantasztikus irodalom elméleti feldolgozásával kapcsolatban

4

d.n.

295

Névtelen

Juhász Gyula három ismeretlen kézirata és egy-két adat az életőből

8

d.n.

296

Névtelen

Juhász Ferenc

37

d.n.

51

Névtelen

A magyar századforduló stílusa

22

d.n.

391

Névtelen

Vértesi Arnold

28

d.n.

73

Névtelen

Thomas Mann-tanulmány

16

d.n.

297

Névtelen

Három költő útja (Juhász F., Simon i., Nagy László)

27

d.n.

508

Névtelen

A Krúdy család - gépi és kézi dolgozat

106

d.n.

357

Névtelen

Batsányi János

50

d.n.

356

Névtelen

Tolnai Lajos

62

d.n.

505

Névtelen

A magyar nép történeti fejlődése Arany János korában

29

d.n.

506

Névtelen

Kosztolányi regényei

48

d.n.

339

Névtelen

Három fejezet Révai élettörténetéből

41

d.n.

352

Névtelen

Értelem és illúzió - a megtalált műfaj - a Haza és Nagyvilág

99

d.n.

346

Névtelen

Ady és Jászi kora (visszaemlékezés, önéletrajz)

535

d.n.

347

Névtelen

Verseskötet

90

d.n.

372

Névtelen

Topográfia - név- és helységjegyzék

65

d.n.

403

Névtelen

Napló 1941ből, 1942-től és 1944-45-ből.

250

d.n.

237

Névtelen

Gyulai Pál

67

d.n.

245

Névtelen

A romantika felbomlása - századvég-századforduló

28

d.n.

56

Névtelen

Szerb Antal első lázadása

70

d.n.

300

Névtelen

Művészetkritika, közművelődési állásfoglalások

14

d.n.

410

Névtelen

Henry Van De Velde életműve

10

1959

112

Névtelen

A márciusi front dokumentumai

49

1937.okt.14.

239

Névtelen

Tompa Mihály

19

d.n.

238

Névtelen

Kölcsey Ferenc

33

d.n.

242

Nyéki Lajos

Magyar politikai kiskáté

99

1991.aug.30.

431

Oláh Gábor

Ady Endre

20

1909

605

Ortutay Gyula

Európa és a magyar falu

5

 

120

Ottlik Géza

Iskola a határon

391

d.n.

484

Pálóczi Horváth Lajos

'Barátsági dorgálás' - tájékoztató egy nemrég napvilágra került 18. századi magyar verses műről

23

1964.dec.

29

Palotai Sándor

Jókai: Az osztrák-magyar monarchia Írásban és Képben szerkesztője

 

 

28

Papp Józsefné

A nők Arany János költészetében

49

d.n.

364

Papp Zoltán

Versek

23

d.n.

329

Pappné Tarczay Gizella

A magyar föld és a magyarok Lenau költészetében

88

1970.okt.30.

398

Pásztor József

Juhász Gyuláról

4

d.n.

260

Pásztor József

Kisfaludy Károly

14

d.n.

25

Pásztor József

Szabad írás

71

d.n.

26

Pásztor József

Juhász Gyuláról

11

1966.okt.23.

469

Pataki Füsüs János

Erdélyi királytükör

31

d.n.

24

Péczely László

Tartalom és versforma összefüggésének néhány kérdéséről

30

d.n.

23

Pernesz Gyula

A Győri Élet hetiszemléjéről

41

1971

32

Péter László

Juhász Gyula, a szocialista költő

43

1954

177

Péter Mihály

A költői nyelv szemantikája

24

d.n.

31

Peterdi Andor

Tanulmányok

25

d.n.

602

Pethő Sándor

Magyar hivatás

7

 

135

Petrik Géza

Függelék Magyarország bibliographiája 7. kötetéhez

75

d.n.

582

Pikko Hertzeg-Jutka Perzsi

Vígopera-szövegkönyv

40

d.n.

247

Pintér Gábor

Adalékok a 18.sz.-i pasquillus költészethez

37

d.n.

84

Pozsgai Zsolt

Irodalmi kedvcsináló Kalmár György Summa c. költeményéhez

10

d.n.

33

Pulszky Ferenc

Különvélemény (Madách)

6

d.n.

305

Purcsi Barna Gyula

Szép Ernő prózája 1919 és 1945 között

34

d.n.

182

Quinn, David

Budai Parmenius István: az első magyar utazó Észak-Amerikában

69

d.n.

61

R. Kocsis Rózsa

Reichard Piroska pályájával és költői fejlődésével foglalkozó tanulmány

123

1963. febr.10.

74

Radnóti Sándor

Halál-líra

10

d.n.

491

Radó György

Tanulmányok a magyar-ukrán irodalmi kapcsolatok köréből

65

d.n.

492

Radványi Júlia

Tóth Árpád: Lélektől lélekig

15

1968.febr.5.

494

Rell Lajos

Észrevételek Dienes András: A fiatal Petőfi c. munkájának aszódi vonatkozású részeihez

17

1968.okt.

495

Rell Lajos

A Petőfi korabeli aszódi latin iskoláról és tanárának, Koren Istvánnak munkásságáról írott kézirat-jellegű tanulmányok

316

1964-1966

151

Rell Lajos

Koren István fennmaradt kéziratai

10

1973.máj.23.

327

Rell Lajos

Petőfi Sándor aszódi tanulóévei

180

1942-1970

565

Reviczky Gyula

Szinikritikák

38

d.n.

76

Richárd Prazák

Dobrovsky és Kazinczy

26

d.n.

215

Ritoók Zsigmond

Perneszith György és könyvtára

7

d.n.

251

Roland Mortier

Unité et diversité des 'limieres' en Europe occidentale

16

1972

97

Román János

Debreceni Ember Pál

51

d.n.

367

Sáfrány Gyöngyi

Arany János és Rozvány Erzsébet

176

1959

317

Salamon-Rácz Zsuzsanna

Friedrich Dürenmatt

67

1970

316

Salamon-Rácz Zsuzsanna

Der Grüne Heinrich

12

d.n.

361

Sándor Mária

Les romains dans la littérature francaise du XVIIe et XVIIIe siécles

109

1961

48

Sándor Pál

József Attila és a kommunista párt

 

 

311

Sebestyén András

Radnóti-recenzió

12

d.n.

308

Sebestyén András

Juhász Ferenc: Az éjszaka képei

64

d.n.

309

Sebestyén András

Vargha Kálmán: Juhász Gyula

11

d.n.

310

Sebestyén András

Emlékezések. A PIM gyűjteménye

4

d.n.

330

Sík Csaba

A magyar irodalom vázlatos története

64

d.n.

350

Sinkó Ervin

Recenzija

3

d.n.

349

Sinkó Ervin

Párizsi kalandok

8

d.n.

348

Sinkó Ervin

Az út

80

d.n.

351

Sinkó Ervin

Romain Rolland sírja fölött

17

d.n.

8

Skarzynska Anna

Dogmák nélkül

72

1982

41

Solymodi András

Tarka hervadás (Somlyó Zoltán)

34

1971. szept. 27.

231

Sonkoly István

Zrínyi Miklós a zenében

6

d.n.

289

Soós Júlia

Ady Endre a gyermekről

19

d.n.

244

Standeisky Éva

Az MKP és a Szociáldemokrata Párt irodalompolitikája

279

d.n.

5

Standeisky Éva

Kassák a felszabadulás utáni években

81

1982.máj.3.

366

Stephanie Sárkány

Bibliográfia

4

d.n.

292

Stetka Éva

Realizmus Rónay György prózájában

131

1956.ápr.-szept.

291

Stetka Éva

Adalékok a Trisztán és Izolda-monda forráskérdéseihez

94

d.n.

293

Surányi Ibolya

Benjámin László

28

d.n.

294

Süpek Ottó

Victor Hugo korai demokratizmusa

19

d.n.

313

Szabadi Sándor

Background of Samuel Becket's plays

36

1970.11.05.

43

Szabó András

Magyarok Wittenbergben

27

d.n.

266

Szabó Anna

Éluard Magyarországon

34

1970.máj.28.

609

Szabó Dezső

A Szellemi Honvédelemről

 

 

416

Szabó György

A magyar avantgardizmus

8

1963

415

Szabó György

Komját Aladár költészete

31

d.n.

94

Szabó György-Armando Nuzzo

Ismeretlen 18. századi könyörgések …

26

1986.dec.29.

473

Szabó János

Háy Gyula Moszkvában írt versei

40

d.n.

418

Szabó Miklós

Közélet és szellemi élet: 1900-1948 …

145

d.n.

14

Szabó Miklós

Közélet és szellemi élet 1900-1948

94

1987

460

Szajbély Mihály

Fordításelméleti meggondolások a 18. szűzad második felének magyar irodalmában

33

d.n.

458

Szajbély Mihály

Regényelméleti gondolatok a 18. sz. második felének regényelőszavaiban

38

d.n.

459

Szajbély Mihály

Nyelvfilozófiai és nyelvelméleti problémák

22

d.n.

461

Szajbély Mihály

Első regényfordításaink előszavai

44

d.n.

419

Szalatnai Rezső

Móricz Zsigmond Szlovákiában

38

d.n.

420

Szalatnai Rezső

Alois Jirásek

23

d.n.

480

Szántó Gábor András

Kahána Mózes és a messianisztikus kommunizmus

108

d.n.

318

Szántó Gábor András

Alekszandr Puskin: Gábriliász (fordítás)

18

d.n.

341

Székely György

Székely Károly hagyatékából: Magyarországi egyházi iskolák évkönyveiből - bibliográfia

600

d.n.

423

Szekeres László

Jókai és a békepárt

77

1956

422

Szekeres László

Jókai forradalom alatt írt műveinek utóéletéhez

38

1956

603

Szekfű Gyula

Mesteremberek, ipari munkások

6

 

166

Szemző Ibolya

Cenzúratörténeti anyaggyűjtés

32

d.n.

119

Szentmihályi Szabó Péter

Vigyázz magadra!

88

1975

421

Szepesi Hajnal

Ifjúsági irodalom a Tanácsköztársaság idején

14

d.n.

175

Szerdahelyi István

Totalitás-struktúrák a költői műalkotásban

29

d.n.

174

Szerdahelyi István

A struktúra-fogalom definíciója

77

d.n.

248

Szigeti Csaba

A Balassi-univerzum

22

d.n.

3

Szíj Rezső

A Kner-nyomda története

328

d.n.

11

Szijjártó István

Hogyan szeretnék élni? Sipos Gyula Kaposváron

6

1987

12

Szijjártó István

Erdei Sándor - Gondolkodni jó

4

1987

303

Szikra János

A védtelenség gondolata Csoóri Sándor írásaiban

39

1983.ápr.18.

472

Szilágyi János

A Népszava irodalompolitikája

280

1972

474

Szilágyi János

A Népszava kiadó története 1919 és 1943 között

26

d.n.

255

Szilassy Zoltán

A 'Nem félünk a farkastól' magyarországi fogadtatásáról

20

d.n.

141

Szili József

Művészet és valóság.Cauldwell és Lukács

52

d.n.

35

Szirmai Endre

Újabb adatok a Kalangya történetéhez

39

1977

146

Szörényi László

Mítikus szerkezetek ismétlődései Eisenstein filmjeiben

19

d.n.

85

Szűk Balázs

Déry Tibor: Niki

11

d.n.

4

Telegdi Bernát

Arany János-Berzsenyi Dániel

257

1975.11.12.

1

Terbe Lajos

Tompa Mihály ifjúkori népdalgyűjteménye

22

1954.08.14.

243

Terray Barnabás

A selmeci lyceum nevelő hatása (Petőfi, Mikszáth és társaik)

112

d.n.

2

Tezla, Albert

The study of hungarian literature: an introductory bibliography

133

1960.02.02.

117

Tiborc Zsigmond

A magyarországi munkások kultúrmozgalmai

115

d.n.

116

Tiborc Zsigmond

A magyar tanácsköztásaság

42

1959.aug.14.

378

Todorov, Zvetan

Poétika

115

1981

379

Todorov, Zvetan

A bűnügyi regény tipológiája

21

1972

600

Tolna Gábor

Bocskai István

2

 

371

Tolnai Gábor

A realizmus kérdései és a régi magyar irodalom

25

d.n.

564

Tolnai Lajos

Versek (kb. 1955-ig könyv alakban meg nem jelent versei)

74

d.n.

36

Tóth Béla

Descartes és Debrecen

30

d.n.

269

Tóth István

Janus Pannonius neoplatonizmusának stílushatása

11

d.n.

373

Tóth Kálmán

Műveinek kritikai összefoglalása és bibliográfiája

173

d.n.

376

Tóth Lajos

Érik a szőlő. Emlékek Móricz Zsigmondról

 

 

377

Tóth Sándor

Adalékok a Korunk történetéhez

20

d.n.

204

Többszerzős

Csokonai-pályázat

163

1955

271

Többszerzős

Főpróba. A Színház és Filmművészeti Főiskolahallgatóinak válogatott munkái

214

1955. április

402

Többszerzős

A Szabad Szó irodalmi tárgyú és a parasztságról szóló cikkeiből 1941 és 1945 között (Kovács Imre, Iliás Ferenc, Szabó Pál, Illyés Gyula, stb.)

207

d.n.

360

Többszerzős

Sajtócikkek József Attiláról (Bokor Péter könyvének 2. kötete)

600

d.n.

417

Többszerzős

A debreceni Szabó Lőrinc-kiállítás anyaga (Czellérné Dienes Kató visszaemlékezései, Béber László dolgozata

34

1960

432

Többszerzős

Emlékek Adyról

 

 

468

Tőzsér Árpád

Rokokó csizma az asztalon

135

1979.okt.8.

486

Turczel Lajos

A magyar írók szervezkedési kísérletei Csehszlovákiában 1918 és 1938 között

22

d.n.

38

Turcsány Péter

Technikai jegyzet (Áprily)

3

1971. okt.9.

381

Turóczi-Trostler József

Albert Szenczi Molnár in Heidelberg

77

d.n.

394

Ungvári Tamás

Az idő problémája Babits: Ősz és tavasz között c. versében

5

d.n.

517

V. Kovács Sándor

Die Sodalitas litteraria danubiana…

31

d.n.

22

Vajda Gábor

Halász Gábor kritikai fejlődése

289

d.n.

285

Vajda Jánosné

Emlékiratok

322

d.n.

314

Vajda Kornél

Neokonzervatív irodalomszemlélet

6

d.n.

148

Vajda Péter

1846-os perének bécsi aktái

13

d.n.

286

Vályi Nagy Géza

Levelezés és levélmásolatok

34

1955.júl.30.

288

Várady Szabolcs

Versek

27

1959-1961-ig

276

Varannai Aurél

Az angol irodalom magyarországi története

541

d.n.

322

Varga Balázs

A magyar irodalom helyi hagyományai

200

d.n.

321

Varga László

Fraknói Vilmos levelezése

28

1976

390

Varga Rózsa

Sinka István pályakezdése - pályaképvázlattal

148

d.n.

396

Vásárhelyi Júlia

Juhász Gyula és a századforduló magyar költőnői

16

d.n.

399

Vásárhelyi Júlia

Juhász Gyula költői indulása

22

d.n.

400

Vásárhelyi Júlia

Emlékeim Móricz Zsigmondról

12

d.n.

413

Vásárhelyi Júlia

Szabó Dezső (dolgozat és adatgyűjtés)

38

d.n.

397

Vásárhelyi Júlia

Két magyar költő barátsága - Emőd Tamás és Juhász Gyula

12

d.n.

401

Vásárhelyi Júlia

Magyar írói kuriozitások - Gárdonyi Géza, Móra Ferenc és Tömörkény István

18

d.n.

395

Végh Ferenc

Természeti és tájéképek Ady Endre költeményeiben

109

1954.júl.

142

Veres András

Kísérlet prózai művek szociológiai elemzésére

46

1975

483

Veres András

Kosztolányi

45

d.n.

607

Veres Péter

Kétféle népszeretet

4

 

83

Veres Péter

Előadásai

17

d.n.

393

Vértes György

Goldman György

314

d.n.

257

Vértes György

Goldman György

158

1959.szept.24.

383

Vértesy Miklós