ÖSSZEFOGLALÓ FONDJAINKRÓL

Az MTA Irodalomtudományi Intézet archívuma elsősorban az irodalomtörténeti vonatkozású dokumentumokat gyűjti.
Ezek műfajai többfélék lehetnek: eredeti levél- és dokumentumgyűjtemények, valamint fotó- hang- és kéziratanyagok. Megőrizzük és feldolgozzuk az Archívumra
hagyományozott irodalomtörténész-hagyatékokat, hozzánk került, illetve más társintézményektől nekünk ajándékozott kéziratokat és dokumentumokat. Ezen kívül az Arhívum tartalmazza
Az Intézet igazgatósági levelezéseit, üléseinek jegyzőkönyveit, osztályvitáinak, valamint általa rendezett szakmai vitáinak dokumentumait. Ezeket egészíti ki többek között a nemzetközi kapcsolatok, a kül- és belföldön megrendezett szakmai konferenciák anyagai, az Intézet munkáinak fennmaradt eredeti kéziratai, valamint szerkesztői levelezései és iratai. Ezen kívül értékes sajtótörténeti gyűjtemény és írói levélgyűjtemény gazdagítja az Archívum állományát.

AZ ARCHÍVUM ANYAGÁNAK LEGFONTOSABB TÉMÁI:

 
 • Írói levelezésgyűjtemények
 • Irodalomtörténész-hagyatékok
 • Az Irodalomtudományi Intézet vállalkozásainak kéziratai és szerkesztői iratanyaga
 • Az Irodalomtudományi Intézet folyóiratszerkesztőségeinek dokumentumai
 • Az MTA Irodalomtudományi Intézet vezetői levelezése
 • Fotótár
 • Hangtár
 • Sajtótörténeti dokumentumok
 • Intézeti mukatársak és külső kutatók kéziratainak és disszertációinak gyűjteménye
 • Az Intézetben vagy rendezésében zajlott irodalmi viták dokumentumai, jegyzőkönyvei
 • Az MTA Irodalomrusományi Intézet vezetői üléseinek jegyzőkönyvei
 • Az Intézet külföldi és hazai kapcsolatainak, együttműködéseinek dokumentumai
 • Az Intézet által rendezett vagy részvételével zajlott hazai és külföldi szakmai konferenciák, kongresszusok anyagai
 • Az Irodalomtudományi Intézet osztályainak levelezése, üléseinek jegyzőkönyvei és dokumentumai
 • Az irodalomtudományi akadémiai bizottságok intézeti vonatkozású dokumentumai, levelezései
     
    VISSZA A FŐLAPRA  
       
           
 

 

 
AZ ARCHÍUVM TÖRTÉNETE
 

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA

 

 

 
           
Az aktuális feldolgozási szint:
Eddig 102 fond alapfeldolgozása készült el. A folyamatos munka során minden újabb fond és fondcsoport legfontosabb adatai felkerülnek e honlapra, hogy a megtekintendő anyagokat minél könnyebben ki lehessen válogatni.