1-1. Fond: Az intézet munkatársainak fennmaradt kéziratai - 1950-1998

SZERZŐ

CÍM

TERJEDELEM

DÁTUM

 

Ács Pál

Kritikatörténeti vázlat…

10

d.n.

Agárdi Péter

A Néparcvonal folyóirata: a Szép Szó

34

1986.márc.12.

Agárdi Péter

Értékrend és szocializmus. Fejezetek a modern magyar irodalomszemlélet történetéből

538

d.n.

Agárdi Péter

Lukács: Ady Endre

12

d.n.

Angyalosi Gergely

Babits Mihály

62

d.n.

Angyalosi Gergely

Babits Mihály

62

d.n.

Angyalosi Gergely

Karinthy Frigyes

22

d.n.

Angyalosi Gergely

A lélek lehetőségei

29

1983

Angyalosi Gergely

Tzvetan Todorov poétikája

115

d.n.

Bartók István

Grammatika, logikai és retorikai irodalom

89

1993. április 21.

Bartók István

Az imádság retorikája a 17. század magyar irodalomelméletében

56

1993

Bartók István

'Szükséges azért a jó fordítás és hasznos

87

1993

Bíró Ferenc

Bessenyei Györgyről (cím nélkül)

28

 

Bodnár György

Az Irodalomtudományi Intézet története

180

1997

Bojtár Endre

Az irodalmi mű értéke és értékelése

56

d.n.

Bonyhai Gábor

Tanulmányok

419

különböző

Bonyhai Gábor

Leírás és interpretáció

31

d.n.

Császtvay Tünde

Modern vonások a korai Krúdy-novellisztikában

47

d.n.

Dávidházi Péter

Arany János kompozíció-felfogása

30

d.n.

Dávidházi Péter

A klasszicizáló normaképzés Arany János kritikáiban

81

d.n.

Diószegi András

Német és francia fordítások

179

d.n.

Diószegi András

Szegény szerelmesek krónikája

10

1953

Diószegi András

Mai prózánk problémái és a kisregény

22

1962. augusztus

Diószegi András

Szombat délután a sejtelmes házban

8

1953

Diószegi András

Erdei Ferenc: Város és vidéke

9

d.n.

Diószegi István

A mai próza világképe

6

d.n.

Erdődy Edit

Vázlat Molnár Ferencről

18

d.n.

Fekete Sándor

A Petőfi-bibliográfia kérdéseiről

21

d.n.

Fekete Sándor

Petőfi és Dumas

49

d.n.

Fenyő István

Vas István tanulmányai

26

d.n.

Fenyő István

Alkotás és eredetiség

197

d.n.

Fenyő István

A magyar kritika és irodalomtörténetírás története (vázlat)

41

1966.márc.15.

Ferenczi László

Petőfi Sándor

55

d.n.

Ferenczi László

André Chénjier: Költészet és forradalom

11

d.n.

Ferenczi László-Pálfi Ágnes

Csokonairól

7

d.n.

Fónagy Iván

Négy fal között

19

1968

Fóris Karola

A humor, mint Arany költészetét jellemző esztétikai kategória

132

d.n.

Hankiss Elemér

A világirodalom korszakolásának néhány gyakorlati lehetőségéről

36

d.n.

Hankiss Elemér

Fejlődik-e az irodalom?

32

d.n.

Hankiss Elemér

Az irodalmi mű 'struktúrájáról'

68

d.n.

Hankiss Elemér

A Robinson Crusoe történeti helye és társadalmi hatása

40

1953

Hankiss Elemér

József Attila szövegátdolgozásai

50

1955

Hopp Lajos

Mikes Kelemen - életút és pályakezdet

348

d.n.

Horváth Károly

Vörösmarty Mihály

248

d.n.

Illés László

A huszadik századi magyar irodalmi modernitás

46

d.n.

Illés László

Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei

12

d.n.

Illés László

A magyar antifasiszta irodalom kialakulása

39

d.n.

Illés László

A németországi magyar emigránsok

113

1963

Imre Katalin

Radnóti Miklós

31

d.n.

Kecskés András

Horváth János és a magyar vers

52

1982

Kemény G. Gábor

Oszlopos Simeon

10

1980?

Kemény G. Gábor

A nemzetiségi kérdés és az irodalom

26

[1953]

Kenyeres Zoltán

A 'nemzeti jelleg' vizsgálata és a 'társadalmi tudat' alakulása a felszabadulás utáni magyar irodalomban

14

d.n.

Kenyeres Zoltán

Az Elysiumtól a "Tűzkút"-ig (Weöres Sándor)

13

1982

Kilián István

Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátékok

20

1987. jún.1.

Kis Pintér Imre

Új nemzedékek a mai magyar prózában

69

1978

Kis Pintér Imre

Ady Endre

80

1985. szept. 16.

Kis Pintér Imre

Szempontok Ady értelmezéséhez

90

d.n.

Kis Pintér Imre

Füst Milán

20

d.n.

Kis Pintér Imre

Új nemzedékek a mai magyar lírában

49

1978

Kis Pintér Imre

Ady Endre

80

d.n.

Kis Pintér Imre

A Nyugat-korszak lírája

34

d.n.

Kispéter András

Tömörkény István

47

d.n.

Kiss Ferenc

Nagy László

52

d.n.

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkig

186

d.n.

Kiss Ferenc

A jugoszláviai magyar irodalom

92

d.n.

Kiss Ferenc

Nemes Nagy Ágnes

12

d.n.

Kiss Ferenc

Nagy László

40

d.n.

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkig

186

d.n.

Kiss Ferenc

Csoóri Sándor

66

d.n.

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkig

187

d.n.

Kiss Gy. Csaba

Tipológiai összefüggések a lengyel és magyar regény történetében a két világháború között

11

1984

Kiss József

Horváth Károly: Petőfi-Slowacki összevetése

4

d.n.

Komlós Aladár

Schopenhauer, Nietsche und die ungarisce Lyrik

31

d.n.

Komlós Aladár

Vajda János - előszó a Magyar Klasszikusok kiadásáhozz

69

1951

Komlós Aladár

A miszticizmus a magyar irodalomban

24

d.n.

Komlós Aladár

Három költő a századvégen

116

[1955]

Koncz Virág

Illyés prózája 1945 után

30

d.n.

Korompay János

Erdélyi János műköltészet-kritikája az 1840-es években

71

1993. március

Korompay János

Bajza korszakváltása és Toldy kritikai munkássága az 1840-es években

75

d.n.

Kulcsár Szabó Ernő

A literarizált eszköztelenség

22

d.n.

Kulcsár Szabó Ernő

Mű, identitás, szerep (Németh László)(tézisek)

26

1986

Kulcsár Szabó Ernő

A modern parabola lehetőségei

52

d.n.

Lukácsy Sándor

Vörösmarty romantikája

120

d.n.

Lukácsy Sándor

Petőfi eszmerokonai

239

1974. jún.-aug.

Lukácsy Sándor

'…És piros zászlókkal" (Petőfi)

80

d.n.

Lukácsy Sándor

Aszimmetrikus ihletek

31

1969.jún.26.

Lukácsy Sándor

Andalgás, küzdés, kudarc (Kölcsey)

38

d.n.

Martinkó András

A mű stílusának születése és élete

26

d.n.

Nagy Péter

Szempontok az elmúlt évad magyar drámatermésének értékeléséhez

13

d.n.

Nagy Péter

A Monde magyar könyvei

11

d.n.

Nagy Péter

Az ifjú Szabó Dezső

16

1955. dec.11.

Nagy Péter

(Móricz novelláiról), cím nélküli

14

1950.nov.5.

Nagy Sz. Péter

Magyar doppelgangerek; Ilyen szentek vagyunk mi?

23

d.n.

Németh Anna

Megemelt mindennapok

7

1985

Németh G. Béla

Az irodalomtörténeti pozitivizmus magyar mintaműve - Riedl Frigyes

253

d.n.

Németh G. Béla

Az irodalomtörténeti pozitivizmus magyar mintaműve - Riedl Frigyes

253

d.n.

Németh G. Béla

Az irodalomtörténeti pozitivizmus magyar mintaműve - Riedl Frigyes

253

d.n.

Németh S. Katalin

A Pécsi Disputa tervezett kritikai kiadásáról

18

d.n.

Nyírő Lajos

A szovjet esztétika és irodalomelmélet

15

d.n.

Nyírő Lajos

Az összehasonlító irodalomtörténet néhány időszerű kérdése

81

d.n.

Oltványi Ambrus

A realista ábrázolás kérdései az 1840-es évek irodalomkritikájában

30

d.n.

Ónodi Lászó

Az osztrák irodalom a századfordulón

5

d.n.

Pajorin Klára

Latin műveltség és irodalmi gondolkodás Magyarországon