Azonosító

A vita címe / tárgya

Dátum

A vita rendezője / helye

Terjedelem

42

Vita Sőtér István Eötvös József c. művéről

1953.12.16.

ELTE

84

40

Vitaülés Keszi Imre: A konfliktus kérdései c. művéről

1953.12.18.

ELTE

99

43

Vita Sziklay László: Gáspár Imre c. disszertácójáról

1954.05.09.

 

25

32

Népi írók - vita

1954.11.15.

IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

57

22

Vita az Irodalmi Figyelőről

1956.03.12.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

26

11

A XX. Kongresszus és az irodalomtörténet-írás

1956.06.01.

MTA   IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

150

12

A XX. Kongresszus és az irodalomtörténet-írás

1956.06.01.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

157

6

Juhász Ferenc munkássága

1958.03.28.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

14

10

Vita a népi írókról

1958.09.08.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

254

33

Vita a népi írókról

1958.09.08.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

180

5

Vitaülések listája

1958.11.04.

Klaniczay Tibor összeállítása

1

7

A pozitivizmus-vita

1959.02.16.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

143

3

Az Elméleti Munkaközösség tézisei

1959.06.01.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

54

9

Vita a felszabadulás utáni irodalomról

1959.06.01.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

122

4

Falanszter-vita (Madách: Az ember tragédiája – falanszter-jelenete)

1959.11.01.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

8

8

Szigeti József: A típusalkotás néhány kérdése

1959.12.17.

ELTE BTK

101

20

Falanszter-vita (Madách: Az ember tragédiája – falanszter-jelenete)

1960.03.21.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

19

19

A nacionalizmus a magyar irodalom tükrében

1960.04.11.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

192

26

Vita a klasszikus drámafordításról

1960.05.09.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

12

24

Vita az avantgarde-ról

1960.06.01.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

17

31

József Attila és az illegális KMP

1964.07.01.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

136

44

Vita Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály c. disszertációjáról

1965.10.14.

MTA

 

45

Vita a szocialista realizmusról

1968.01.18.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

60

2

Az irodalomtörténet korszakolása- 3

1968.07.01.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

231

28

Az irodalomtörténet korszakolása – 1

1968.07.18.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

120

47

Az irodalomtörténet korszakolása – 3

1968.07.18.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

96

30

Az irodalomtörténet korszakolása – 4

1968.07.18.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

179

1

Az irodalomtörténet korszakolása – 5

1968.07.18.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

197

29

Az irodalomtörténet korszakolása- 2

1968.07.18.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

136

38

Novellaelemzési vitaülés

1969.12.20.

Szeged, JATE

3

37

A művészi közérthetőség struktúrája

1970.01.05.

[MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET]

26

14

Petőfi eszmerokonai - a vita teljes anyaga

1975.03.06.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

177

13

Petőfi eszmerokonai - műhelyvita másodpéldánya

1975.03.06.

MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

179

34

Pártosság-vita

1976.12.01.

MSZMP-Agit.Prop. Osztálya-ELTE-MTA

500

21

«KRITIKUS-konferencia»

1978.06.05.

Szeged, JATE

13

35

Pártosság-vita (Záró tanulmány)

1979.01.01.

MSZMP KB. Kulturális Munkaközössége

107

15

Petőfi eszmerokonai - beküldött előadásszövegek

1980.01.31.

 

120

16

Petőfi eszmerokonai - szerkesztői kéziratok

1980.01.31.

 

180

17

Petőfi eszmerokonai - szerkesztői kéziratok

1980.01.31.

 

170

18

Petőfi eszmerokonai - szerkesztői levelezés

1980.01.31.

 

38

39

Király István: Intés az őrzőhöz

1984.03.14.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

42

46

Vita Csűrös Miklós Kálnoky László c. értekezéséről

1988.02.15.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

14

41

A magyar irodalom a világirodalom folyamatában c. téma osztályvitáinak anyagai

d.n.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

54

36

46

Vita az izmusokról és az új művészetről - Nyugat-konferencia

A Szegedi tematika-vita teljes anyaga

d.n.

1956. 01. 24-27.

MTA  IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

MTA - MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

124

329