FONDOK ÉS FONDCSOPORTOK ELNEVEZÉSEI

FONDSZÁMOK

A **-gal jelzett fondok rendezése időrendi

 

 

 

A régi KRITIKA szerkesztőségi dokumentumai 1962–1972–ig**

23

A 20. századi Osztály iratanyaga (MMIFO) (Ld. még: az 5. és a 111. sz. Fondot!)

33

A 20. Századi Osztály vegyes iratanyaga

5

A Bibliográfiai Csoport – később: Osztály iratanyaga

60

A Bibliográfiai kézikönyv iratai és szerkesztői levelezése

4

A HELIKON szerkesztőségének iratanyaga**

38

A Jókai Mór kritikai kiadás dokumentumai

11

A kiadatlan Révai József–kritikai kiadás fennmaradt dokumentumai és kézirata

2

A Kritikatörténeti sorozat szerkesztői dokumentumai

53

A Külügyi Osztály iratanyagai (vegyes rendezés)

83

A Magyar irodalmi gondolkodás című tervezett könyvsorozat fennmaradt kéziratai

106

A magyar sajtó története–könyvsorozat iratanyaga (Ld. még: 32. Fondot!)

75

A Magyar sajtó története című könyvsorozat iratai és dokumentumai (1962-1972)**

32

A MMIFO és a Szocialista osztály közös iratanyaga

111

A Móricz Zsigmond kritikai kiadás dokumentumai

10

A Régi Magyar Irodalmi Osztályok dokumentumai (Ld. még: 15. Fondot!)

42

A Régi Magyar Osztályok dokumentumai /1 (Ld. még: 42. Fondot!)

15

A Reneszánsz Osztály és Kutató Csoport dokumentumai 1969 és 2000 közöttről

96

A Szabad Nép – Népszabadság vezércikkeinek gyűjteménye 1948 és 1960 között

82

A Textológiai Bizottság iratanyaga 1960–1985.

102

A Verstani Munkabizottság dokumentumai

103

A Világirodalmi Osztály iratai

74

Kortársaink című könyvsorozat dokumentumai

79

Neohelikon szerkesztőségének iratanyaga

40

Az 1955–ös Magyar irodalomtudományi Kongresszus teljes iratanyaga

81

Az Ady Endre kritikai kiadás dokumentumai**

3

Az Eötvös Könyvtár levelezése 1944–től 1968–ig, könyvtári ügyek dokumentumai 1981–ig**

16

Az Irodalomelméleti Osztály – később: Főosztály iratanyaga

62

Az irodalomtörténeti kézikönyvek dokumentumai és fennmaradt kéziratai

20

Az Irodalomtörténeti Könyvtár című könyvsorozat szerkesztőségi iratai

94

Az Irodalomtörténeti Füzetek című sorozat szerkesztőségi dokumentumai

46

Az irodalomtudományról és az irodalom helyzetéről készített elemzések

6

Az MTA Irodalomtudományi Bizottság és az ITI közös ügyei

59

Az MTA Irodalomtudományi Intézet és az Akadémia közös ügyeinek iratanyaga

65

Az MTA ITI rendezésében vagy részvételével megtartott szakmai viták dokumentumai (1953 és 1990 közöttről)

23

Az MTA ITI kisebb vállalkozásainak dokumentumai és fennmaradt kéziratai

66

Az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának iratanyaga (1970 és 1973 között)

58

Az MTA ITI külkapcsolatai

47

Az MTA ITI MSZMP–pártszervezetének iratanyaga

9

Az MTA ITI munkatársainak kéziratai (1950–től 1993–ig)

1

Az MTA ITI munkatervezésének, beszámolóinak és felméréseinek dokumentumai

25

Az MTA ITI nagyobb pályázatainak dokumentumai**

34

Az MTA ITI szakszervezeti ügyeinek iratai**

80

Az Új Magyar Múzeum című könyvsorozat szerkesztői dokumentumaiból

52

Az ÚMIL adatlapjai A-tól Z-ig

100

Az AILC magyar szervezetének dokumentumai

14

Az ITI és az Irodalomtörténeti Társaság közös ügyei**

39

Az ItK szerkesztőségi dokumentumai

8

Az ÚMIL fennmaradt szerkesztőségi dokumentumai

95

Bodnár György igazgatóhelyettesi és igazgatói levelezése (1983 és 1997 közöttről)**

86

Bodnár György irodalomtörténészi hagyatéka

99

Diószegi András irodalomtörténészi hagyatéka (1960 és 1979 közöttről)**

85

Hopp Lajos irodalomtörténészi hagyatéka

Idegen szerzők kéziratainak fondja – az MTA ITI–be került kéziratok

113

7

Igazgató Tanács jegyzőkönyvei 1956–1992–ig

18

Igazgatói Titkárság levelezése 1956–1992–ig

17

Illés László irodalomtörténészi hagyatéka

110

Irodalmi művek és dokumentumok másolatai (Ld. még más fondokat is!)

36

Írói évfordulók és emlékbizottságok iratai**

41

Jenei Ferenc irodalomtörténészi hagyatékából

30

József Farkas irodalomtörténészi hagyatéka

84

Kerényi Ferenc irodalomtörténészi hagyatéka

98

Klaniczay Tibor igazgatói levelezése 1954–1992–ig (Létezik osztályvezetői levelezése is)**

19

Klaniczay Tibor irodalomtörténészi hagyatéka

92

Kner Imre levelezése

97

Kókay György irodalomtörténészi hagyatéka

Krasznahorkai László írói dokumentumgyűjteménye

101

112

Külső intézményekkel folytatott levelezés**

37

Lapkivágatgyűjtemény az MTA ITI-ről és az MTA-ról

93

Lukácsy Sándor irodalomtörténészi hagyatéka

48

Romániai magyar nyelvű újságok és kisnyomtatványok

51

Sőtér István igazgatói levelezése (1955–1983)**

87

Szabolcsi Miklós levelezése (1956–1980)

88

Személyzeti iratok és levelezés (1950–től 1992–ig)**

89

Tizenöt év (1960–1975) – A szomszédos országokban élő magyarság kulturális és szociológiai felmérése – kiadatlan könyvsorozat

45

Tudományos pályázatok dokumentumai**

54