AZ MTA ITI ARCHÍVUMÁNAK ADATBÁZISAI

2. OLDAL (45. Fond-tól)

 

 

 

45. FOND: 15 év - (1960-1975) - Két felmérés dokumentumai: a szomszédos országokban élő magyarságról és a magyar kultúra és művelődés helyzetéről. (A máig kiadatlan sorozat kötetei és az elkészült kéziratok megtalálhatók az Archívumban)

46. FOND: Az Irodalomtörténeti Füzetek-sorozat szerkeszőtségi dokumentumai

47. FONDCSOPORT: Az MTA ITI külkapcsolatainak fennmaradt dokumentumai

48. FONDCSOPORT: Lukácsy Sándor irodalomtörténészi hagyatéka

53-1. FOND: Szerkesztői levelezés (1965-1988)**

54. FONDCSOPORT: Tudományos pályázatok dokumentumai

58. FONDCSOPORT: Az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának iratai

58-1. FOND: Levelezés 1970 és 1977 között**
58-2. FOND: A Könyvkiadási Bizottság beszámolói, tervei és javaslatai (1970, 1971, 1973)
58-3. FOND: Az ITB munkabizottságai és az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának közös ügyei, névsorok és szabályzatok**
58-4. FOND: Az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának gazdasági ügyei (1972-1973)**

59. FONDCSOPORT: Az MTA Irodalomtudományi Bizottság és az MTA ITI közös ügyei 1957 és 1991 között

59-1. FOND: Levelezés 1957-1991-ig**
59-2. FOND: Tervek, javaslatok, beszámolók**
59-4. FOND: Az Irodalomtudományi Bizottság üléseinek jegyzőkönyveiből**
59-5. FOND: Könyvkiadási és szerkesztési szabályzatok, névsorok, szabályzatok**

60. FONDCSOPORT: A Bibliográfiai Csoport / Osztály iratai

60-1. FOND: Levelezés 1958-tól 1993-ig**
60-4. FOND: Szerkesztési szabályzatok, útmutatók, a munkatervezés iratai**
60-5. FOND: A bibliográfiai sorozat tervezésének dokumentumai**
60-6. FOND: A bibliográfiai sorozat munkaszerződései, nyomdai munkáinak dokumentumai**
60-7. FOND: A Magyar Irodalom Bibliográfiája-sorozat szerkesztői levelezéséből (1989-1995)

62. FONDCSOPORT: Az Irodalomelméleti Osztály / Főosztály iratai

62-1. FOND: Az Irodalomelméleti Osztály / Főosztály levelezése 1969-1985 között**
65. FONDCSOPORT: Az Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia közös ügyei

66. FONDCSOPORT: Az MTA ITI kisebb vállalkozásainak dokumentumai :

74. FONDCSOPORT: A Világirodalmi Osztály iratai

74-1. FOND: A Világirodalmi Osztály levelezése 1956-tól megszűnéséig, 1890-ig**
74-2. FOND: A Világirodalmi Osztály külföldi levelezése (1968 és 1991 között)/**
74-3. FOND: Témalapok, munkajelentések**
74-4. FOND: A Világirodalmi Osztály kongresszusainak programtervei (1975 és 1980 között)**

75. FONDCSOPORT: A magyar sajtó története-könyvsorozat dokumentumai (LD. MÉG: 32. SZ. FONDOT IS)

75-1. FOND: Szerkesztői iratok, sajtótörténeti tervtanulmányok, a könyvsorozat fennmaradt kéziratai

79. FONDCSOPORT: A Kortársaink című könyvsorozat dokumentumai 1964 és 1986 között

79-1. FOND: Szerkesztői levelezés )1964 és 1986)**
79-3. FOND: Lektori és sorozatszerkesztői jelentések
79-4. FOND: Szerzői nyilatkozatok, feljegyzések
79-5. FOND: A Kortársaink-sorozat könyvkiadási ügyeinek dokumentumai

80. FOND: Az MTA ITI szakszervezeteinek ügyei** (1964 és 1980 között)

81. FONDCSOPORT: Az 1955-ös Magyar irodalomtudományi Kongresszus dokumentumai

81-1. FOND: A Kongresszus szervezési iratai, jegyzőkönyvei, levelezése**
81-2. FOND: A Kongresszus beszédei és hozzászólásai

82. FOND: A Szabad Nép - Népszabadság vezércikkeinek gyűjteménye 1948 és 1960 között**

83. FONDCSOPORT: A Külügyi Osztály iratanyaga**

83-1. FOND: A Külügyi Osztály levelezése 1957 és 1987 között
83-2. FOND: A Külügyi Osztály iratai az ITI kongresszusairól 1970 és 1985 között
83-3, FOND: A Külügyi Osztály iratai az ITI kétoldalú külkapcsolatairól1980 és 1985 között (Országok, szervezetek és egyéni kiküldetések vagy meghívások szerint)
83-4. FOND: A Külügyi Osztály utazási pályázati iratanyaga (Különmeghívások, ösztöndíjak 1970-1985 között)
83-5. FOND: Utazási beszámolók (1968-1973 között)

84. FONDCSOPORT: József Farkas irodalomtörténészi hagyatéka

85. FOND: Diószegi András irodalomtörténészi hagyatéka (1960-1979 közöttről)**

86. FOND: Bodnár György igazgatóhelyettesi és igazgatói levelezése (1983-1997)**

87. FOND: Sőtér István levelezése (1955-1983-ig)**

88. FOND: Szabolcsi Miklós levelezése (1956-1980-ig)**

89. FOND: Személyzeti iratok és levelezés (1956-1992-ig)**

92. FONDCSOPORT: Klaniczay Tibor irodalomtörténészi hagyatéka
92-6. FOND: Összefoglaló tanulmányok a magyar irodalomról és helyzetéről

93. FOND: Lapkivágat-gyűjtemény az MTA-ITI-ről és az MTA-ról (1963-1997közöttől)

94. FOND: Az Irodalomtörténeti Könyvtár-sorozat fennmaradt dokumentumai (Szerkesztőségi levelezés 1960-1970 között)

95. FONDCSOPORT: Az Új Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztőségi irataiból**

95-1. FOND: Szerkesztőségi levelezés (1989-1992)
95-2. FOND: Jegyzőkönyvek az ÚMIL szerkesztőségi üléseiről (1989-1991)
95-3. FOND: Klaniczay Tibor lektori jelentései az ÚMIL készülő szócikkeiről
95-4. FOND: ÚMIL-címszójegyzékek, útmutatók, technikai dokumentáció (1988-1990)
98. FONDCSOPORT: Kerényi Ferenc irodalomtörténészi hagyatéka
98-1. FOND: Kerényi Ferenc fennmaradt levelezése**

99. FONDCSOPORT: Bodnár György irodalomtörténészi hagyatéka

99-1. FOND: Bodnár György levelezése**

100. FOND: A Kortárs magyar írói lexikon adatlapjai A-tól Z-ig**

101. FONDCSOPORT: Kókay György irodalomtörténészi hagyatéka

102. FONDCSOPORT: A Textológiai Bizottság iratai 1960-1985.

102-1. FOND: A Textológiai Bizottság levelezése 1960-1985 közöttről**
102-6. FOND: A Textológaii Bizottság által készített szabályzatok

103. FOND: A Verstani Munkabizottság iratai és dokumentumai **

106. FOND: A magyar irodalmi gondolkodás évszázadai című könyvsorozat fennmaradt kéziratai**

110. FONDCSOPORT: Illés László irodalomtörténészi hagyatéka

111. FONDCSOPORT: A Modern Magyar Irodalmi Főosztály osztályainak közös iratanyaga

112. FONDCSOPORT: Hopp Lajos irodalomtörténészi hagyatéka (készülőben!)

113. Fondcsoport: Krasznahorkai László írói dokumentumgyűjteménye (készülőben!)

114. FOND: Varjas Béla levelezése 1972 és 1980 között**

115. FONDCSOPORT: Varga Imre irodalomtörténészi hagyatékából

1. OLDAL (1-35. FOND)

FŐLAP

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA