MTA ITI ARCHÍVUM - ADATBÁZISOK

FONDOK ÉS FONDCSOPORTOK*
*: Az adatbázisok a dokumentumok teljes feldolgozását követően először az alapfeldolgozás befejezésének sorrendjében kerülnek fel honlapunkra. Az Archívum feldolgozott anyagait meg lehet tekinteni, és másolatokat lehet készíttetni az Eötvös Könyvtár segítségével. Érdeklődni lehet akár e-mail-en keresztül, akár telefonon: 279-2760
és 279-2778 . (Intézeti napok: hétfő és szerda, de megbeszélés alapján kutatni a hét többi napjain is lehet.) Az alábbi, megtekinthető Összesített fondlistát folyamatosan kiegészítjük az újabb eredményekkel.

A 'készülőben' lévő adatbázisok az alapfeldolgozás után folyamatosan kerülnek fel e honlapra. A **-gal megjelölt fondok dokumentumai évek szerint vannak rendezve és feldolgozva.

RENDEZETT FONDJAINK tartalmát a címekre kattintva tekinthetők meg (1-42. FOND) következő oldal

1. FONDCSOPORT: Az MTA ITI munkatársainak kéziratai (1950-tõl 1993-ig)

2. FONDCSOPORT: A (kiadatlan) Révai József - kritikai kiadás fennmaradt dokumentumai

2-1. FOND: Cikkek és tanulmányok (1919-1959 között)

2-2. FOND: Nyilvánosan elmondott alkalmi beszédek (1922-1959 között)

2-3. FOND: Irodalmi tanulmányok (1912-1958 között)

2-4. FOND: Történelmi tárgyú és propaganda-írások (1923-1967 között)

2-5. FOND: A kritikai kiadás köteteinek gépelt kézirata

2-7. FOND: Révai József életrajzi dokumentumaiból

2-8. FOND: Rádióbeszédek, röpcédula-szövegek (1941-1957 között)

2-9. FOND: Feljegyzések, jegyzetek, cédulák és nyomtatványok

2-11. FOND: Idegen nyelvű cikkek (1921-1944 között)

2-12. FOND: Eredeti kéziratos feljegyzések fotómásolatai

2-13. FOND: Szerkesztői levelezés és dokumentumok (1939-1982 között)

2-14. FOND: Különféle szerzők itt felhasznált kéziratai

3. FOND: Az Ady Endre kritikai kiadás dokumentumai**

5. FOND: A 20. századi Osztály vegyes iratanyaga**

6. FOND: Jelentések az irodalomtudományról és az irodalom helyzetéről

7. FONDCSOPORT: Idegen kéziratok fondja:

7-1. FOND: Intézeten kívüli kutatók fennmaradt kéziratai 1953-tól 1993-ig
7-2. FOND: Fennmaradt doktori disszertációk, tudományos értekezések 1950-1995-ig

8. FONDCSOPORT: Az ItK szerkesztőségi dokumentumai

8-2. FOND: Az ItK szerkesztőségi levelezése (1955-1998 között)
8-3. FOND: Az ItK szerkesztőségi levelezése - dátum nélküli és névtelen levelek

9. FONDCSOPORT: Az MTA ITI MSZMP-pártszervezetének és szakszervezeti csoportjának megmaradt dokumentumai

9-1. FOND: Az MTA ITI pártszervezeti üléseinek jegyzőkönyvei (1959-1982 között)
9-2. FOND: Felmérések és jelentések (1970-1988 között)
9-3.-5.-6. FOND**: Határozatok, felmérések és állásfoglalások(1970-1979 között), Pártszervezeti munkatervek (1969-1987 között),
az MTA ITI párttitkárainak levelezése (1968-1989 között)

9-4. FOND: Pártszervezeti beszámolók, munkatervek (1970-1981 között)
9-7. FOND: Névsorok, kimutatások, nyomtatványok**

10. FOND: A Móricz Zsigmond-kritikai kiadás dokumentumai

11. FOND: A Jókai Mór-kritikai kiadás dokumentumai

14. FONDCSOPORT: Az AILC dokumentumai

14-1. FOND: Sőtér István AILC-levelezése (1971-1973-ig) ; Martinkó András AILC-levelezése (1964-1965-ig)
14-4. FOND: AILC-nyomtatott dokumentumok
14-5. FOND: Vajda Gy. Mihály AILC-levelezése 1968-1971-ig**

 

15. FONDCSOPORT: A Régi Magyar Osztályok dokumentumai (LD. MÉG: 42.SZ. FONDOT IS)

 

16. FOND: Az Eötvös Könyvtár levelezése 1944-1968-ig, könyvtári ügyek dokumentumai 1981-ig**

 

17. FOND: Igazgatói Titkárság levelezése (1956-1992-ig)**

 

18. FOND: Igazgató Tanács jegyzőkönyvei (1956-1992-ig)**

 

19. FOND: Klaniczay Tibor igazgatói levelezése (létezik osztályvezetői levelezése is) (1954-1992)**

 

20. FONDCSOPORT: A magyar irodalomtörténeti kézikönyvek dokumentumai

20-1. FOND: A magyar irodalom története 1945-1975-ig - a Kézikönyv fennmaradt eredeti kéziratai, azok változatai, lektori jelentései és szerkesztői iratanyaga

20-2. FOND: A magyar irodalom története a kezdetektől 1945-ig - a Kézikönyv fennmaradt eredeti kéziratai, változatai, lektori jelentései és szerkesztői iratanyaga

 

22. FOND: A KRITIKA szerkesztőségi dokumentumai (1962-1972-ig)**

25. FONDCSOPORT: Az MTA ITI munkatervezésének, beszámolóinak és felméréseinek dokumentumai (Itt a legkorábbi és legkésőbbi évet jelezzük):

25-1.:FOND: Távlati tervek (1956-2000 között)

32. FONDCSOPORT: A Magyar sajtó története-sorozat iratai és dokumentumai (LD. MÉG: 75.SZ. FONDOT IS)

33. FONDCSOPORT: A 20. századi Osztály (ld. még: MMIFO, azaz: Mondern Magyar Irodalmi Osztály) dokumentumai

33-1. FOND: A 20. századi Osztály üléseinek jegyzőkönyvei

33-2. FOND: A 20. századi Osztály vezetőjének levelezése (1965-1985-ig)

33-3. FOND: A 20. századi Osztály tervei és munkabeszámolói

33-4. FOND: A 20. századi Osztály vegyes iratanyagai

33-5. FOND: A 20. századi Osztály külső intézményekkel kapcsolatos ügyei

33-6. FOND: A külföldi együttműködések iratai

33-7. FOND: A belföldi együttműködések iratai

34. Az MTA ITI nagyobb pályázatainak dokumentumai**

36. FOND: Irodalmi művek másolatai

37. FOND: Külső intézményekkel való ügyek és levelezés**

38. FOND: A HELIKON szerkesztőségének iratai**

39. FOND: Az Irodalomtörténeti Társasággal való ügyek iratai**

40. FOND: A NEOHELIKON szerkesztőségi levelezése 1973-1976 között**

41. FOND: Írói évfordulós emlékbizottságok iratai**

42. FONDCSOPORT: A Régi Magyar Irodalmi Osztályok dokumentumai (LD. MÉG: 15.SZ. FONDOT IS)

42-1. FOND: A Középkori Munkabizottság irataiból - levelezés 1969-1976
42-2. FOND: A régi magyar irodalmi kutatások munkatervei 1958-1963
42-3. FOND: A Magyar Remekírók-sorozat szerkesztő bizottságának levelezése 1973-1983
42-4. FOND: A régi magyar irodalmi kutatócsoport fennmaradt kézirataiból 1958 és 1983 között

 

 

Következő oldal