ISKOLÁK:

1. EGYETEM: ELTE BÖLCSÉSZKAR: Magyar nyelv- és irodalom szak

2.INFORMATIKAI KÉPZÉS: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI OKTATÓ KÖZPONT – Folyamatszervező - munkafolyamatok számítógépes modellezése

NYELVISMERET:

Olasz (felsőfok)

Angol (középfok)

Orosz (alapfok)

 

 

E-mail:

FŐBB KUTATÁSI TERÜLETEI:

1. Az MTA ITI története és dokumentumai

2. A huszadik századforduló magyar sajtótörténete

3. Carlo Lorenzini pályája

FŐLAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMON ZSUZSANNA honlapja

intÉzeti funkciÓ: archívumvezető, tudományos munkatárs

FELADATAI:

Archívumvezetőként feladata az Archívumi fondoknak az érvényben lévő levéltári törvény szerinti kialakítása, a dokumentumok digitalizálása, feldolgozása és lehetőség szerinti gyarapítása, a szükséges segédletek kialakítása és a kutatók segítése. Az Archívum honlapja adatainak és egyéb anyagainak karbantartása és bővítése, naprakészen tartása, a FOND-adatbázisok megtervezése, elkészítése és folyamatosan adatokkal való feltöltése.

Kutatói feladatai közé tartozik az Archívum dokumentumainak kiadása, tanulmányokban és forrásközlésekben való megjelentetése, a munkájához tartozó levéltári és könyvtári kutatások elvégzése. Részt vesz magyar és külföldi tudományos tanácskozásokon.
Kapcsolatot keres és tart magyarországi és külföldi társintézményekkel, keresve és létrehozva a közös munkák és pályázatok lehetőségeit.

EGYÉB FONTOS MUNKA:

- Elkészítette az MTA ITI Archívumának honlapját, melyet folyamatosan bõvít. Ide kerülnek az Archívumban fellelhetõ és a folyamatos feldolgozás során előkerülő legérdekesebb dokumentumok és fotóanyagok, valamint tájékozódni lehet annak felépítésérõl és gyûjtõkörérõl.

- Részt vesz az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia által vezetett Digitális Képkönyvtár-pályázat munkáiban

JELENLEG:

1.Megjelent könyve: A lélek stációi - Kaffka Margit válogatott levelezése, 2010,Nap Kiadó.

2. Megjelent könyve az MTA Irodalomtudományi Intézet történetéről "A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig" címmel. (2011, Nap Kiadó)

3. Megjelenés alatt: Tükrök között - Tüskés Tibor levelesládájából (várható megjelenés: 2013, Universitas Kiadó)

3. Folytatja e honlap megújítását, átépítését

4. Folytatja az Olaszország Az Est-lapok-ban című munkáját (sajtótörténeti kutatások)

5. Megkezdte az Archívum néhány fondjának digitalizálási programját

5. Egyéb kutatási témái:

- Olasz-magyar összehasonlító kutatások: Móricz Zsigmond - Molnár Ferenc és Carlo Lorenzini - Edmondo De Amicis regényei

- Bodnár György levelezéskötete sajtó alá rendezésének és kiadásának előmunkálatait (Az MTA ITI történetéhez)

6. Végzi az Archívum állományának feldolgozását.

 

BIBLIOGRÁFIA (Ld. még: az MTMT honlapján)