FŐLAP

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA

 

 

1. FOND – AZ MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MUNKATÁRSAINAK KÉZIRATAI

Azonosító 

Szerző 

Cím 

 Terjedelem

Évkör 

 

20

Ács Pál

Kritikatörténeti vázlat…

10

d.n.

131

Agárdi Péter

Értékrend és szocializmus. Fejezetek a modern magyar irodalomszemlélet történetéből

538

d.n.

295

Agárdi Péter

Korszakváltás és értékrend

34

dossziéban

231

Agárdi Péter

Az 'időszerűtlen' Sinkó Ervin

6

1993

184

Agárdi Péter

Akinek a kérdőjel volt a kedvenc írásjele

10

1998

183

Agárdi Péter

Jusztusz Pál ébresztése

13 l.

2010

294

Agárdi Péter

Mérlegpróba - fiatal költők antológiája - lektori jelentés

70

dossziéban

162

Agárdi Péter

A szocializmus - mint költészet

17

d.n.

139

Agárdi Péter

Egy radikális lap a polgári baloldalról (A Láthatár)

16

 

177

Agárdi Péter

Tasi József két könyve József Attiláról

10

1996

132

Agárdi Péter

A Néparcvonal folyóirata: a Szép Szó

34

1986.márc.12.

172

Agárdi Péter

Együtt (1927-1928)

39

d.n.

296

Agárdi Péter

A szocialista irodalom művészi útkeresése nemzeti, internacionalista….

31

dossziéban

91

Agárdi Péter

Lukács: Ady Endre

12

d.n.

35

Angyalosi Gergely

Tzvetan Todorov poétikája

115

d.n.

36

Angyalosi Gergely

A lélek lehetőségei

29

1983

275

Angyalosi Gergely

Babits Mihály

62

d.n.

155

Angyalosi Gergely

A kísérletek időszaka

28

1995

99

Angyalosi Gergely

Babits Mihály

62

d.n.

128

Angyalosi Gergely

Karinthy Frigyes

22

d.n.

130

Angyalosi Gergely

Babits Mihály

62

d.n.

297

Angyalosi Gergely

Ignotus avagy a kritikai impresszionizmus

22

dossziéban

196

Bán Imre

Problémes de style du baroque littéraire hongrois

23

1964

63

Bartók István

Grammatika, logikai és retorikai irodalom

89

1993. április 21.

64

Bartók István

'Szükséges azért a jó fordítás és hasznos

87

1993

65

Bartók István

Az imádság retorikája a 17. század magyar irodalomelméletében

56

1993

238

Bata Imre

Kis Pintér Imre: Füst Milán lírája

4

d.n.

142

Bata Imre

A XX. Századi humanista művészek eszmei-esztétikai problémái

13

d.n.

235

Béládi Miklós

A készülődés évei

21

1979

272

Béládi Miklós

Merre tart a magyar regény?

28

d.n.

277

Béládi Miklós

Az avantgarde irodalom

78

d.n.

359

Béládi Miklós

Illyés Gyula

48

d.n.

173

Béládi Miklós

Az avantgarde a forradalomban

20

d.n.

276

Béládi Miklós-Rónay László-Pomogáts Béla

A nyugati magyar irodalom története (Választott hazában)

405

1984

298

Bene Ede

Une exploration romanesque de la société francaise di 18 siécle

26

dossziéban

299

Bene Ede

La vie et l'oeuvre de retif

7

dossziéban

206

Bíró Ferenc

Bessenyei György című kötetéhez eredeti kéziratmásolatok és jegyzetek

139

d.n.

207

Bíró Ferenc

Feljegyzések Bessenyei György című kötetének fejezeteihez

37

d.n.

125

Bíró Ferenc

Bessenyei Györgyről (cím nélkül)

28

d.n.

174

Bodnár György

A magyar irodalomtudomány közelmúltjának és feladatainak távlatában

24

1987

42

Bodnár György

Az Irodalomtudományi Intézet története

180

1997

210

Bojtár Endre

Nemzetközi proletárirodalom (részlet)

42

1973

301

Bojtár Endre

Jel és dolog a kelet-európai irodalomban

21

dossziéban

300

Bojtár Endre

Jirzi Wolkner, a kelet-európai szocialista költő

57

dossziéban

5

Bojtár Endre

Az irodalmi mű értéke és értékelése

56

d.n.

292

Bokor László-Agárdi Péter

A két világháború közötti magyar szocialista irodalomkritika válogatott bibliográfiája

42

d.n.

203

Bónus Tibor

Babits és Kosztolányi mint egymást olvasók

37

1997

302

Bonyhai Gábor

Mű, érték, történelem

37

dossziéban

104

Bonyhai Gábor

Tanulmányok

419

különböző

4

Bonyhai Gábor

Leírás és interpretáció

31

d.n.

208

Bonyhai Gábor-Gránicz István-Szili József

Az irodalomtudomány történeti és logikai egysége

56

1983

305

Czine Mihály

Móricz Zsigmond diákkori olvasmányai, ifjúkorának szellemi környezete

40

dossziéban

304

Czine Mihály

Móricz Zsigmond fiatalkori tanulmányai

70

dossziéban

303

Czine Mihály

Móricz Zsigmond: Sárarany

36

dossziéban

86

Császtvay Tünde

Modern vonások a korai Krúdy-novellisztikában

47

d.n.

286

Csetri Lajos

Kazinczy verstani nézeteiről

40

1989

252

Dávidházi Péter

Egy írói Oidipusz-komplexió drámája - "Iszonyodnám engamag előtt"

41

1995

171

Dávidházi Péter

Oltványi Ambrus emléke

4

d.n.

21

Dávidházi Péter

A klasszicizáló normaképzés Arany János kritikáiban

81

d.n.

306

Dávidházi Péter

Arany János kompozíció-felfogása

30

dossziéban

221

Diószegi András

Hidas Antal

12

1977

23

Diószegi András

Mai prózánk problémái és a kisregény

22

1962. augusztus

17

Diószegi András

Erdei Ferenc: Város és vidéke

9

d.n.

44

Diószegi András

Szegény szerelmesek krónikája

10

1953

43

Diószegi András

Szombat délután a sejtelmes házban

8

1953

117

Diószegi András

Német és francia fordítások

179

d.n.

22

Diószegi István

A mai próza világképe

6

d.n.

285

Erdődy Edit

Szabó Magda

205

1974

101

Erdődy Edit

Vázlat Molnár Ferencről

18

d.n.

18

Fekete Sándor

A Petőfi-bibliográfia kérdéseiről

21

d.n.

307

Fekete Sándor

Petőfi és Dumas

49

dossziéban

309

Fenyő István

A szocialista közösség irodalmának társadalomerkölcsi útkeresése és a művészi érték problémája

39

dossziéban

308

Fenyő István

Vas István tanulmányai

26

dossziéban

239

Fenyő István

Az irodalmi népiesség kezdetei

71

1968

310

Fenyő István

Alkotás és eredetiség

197

dossziéban

311

Fenyő István

A magyar kritika és irodalomtörténet-írás története (vázlat)

41

dossziéban

160

Fenyő István

Az emberiség jövőjének távlatai a mai magyar irodalomban

8

1987

30

Ferenczi László

Petőfi Sándor

55

d.n.

164

Ferenczi László

Szocialista művészetelmélet a II. internacionálé korában

15

d.n.

312

Ferenczi László

André Chénjier: Költészet és forradalom

11

dossziéban

313

Ferenczi László-Pálfi Ágnes

Csokonairól

7

dossziéban

291

Follinus Gábor

Avantgarde és utópia

18

d.n.

29

Fónagy Iván

Négy fal között

19

1968

103

Fóris Karola

A humor, mint Arany költészetét jellemző esztétikai kategória

132

d.n.

194

Gerézdi Rabán

Érasme et la Hongrie

53

1964

314

H. Lukács Borbála

Az irodalomtörténeti tipológia felfogása a szovjet tudományban

16

dossziéban

316

Hankiss Elemér

József Attila szövegátdolgozásai

50

dossziéban

317

Hankiss Elemér

A Robinson Crusoe történeti helye és társadalmi hatása

40

dossziéban

28

Hankiss Elemér

A világirodalom korszakolásának néhány gyakorlati lehetőségéről

36

d.n.

315

Hankiss Elemér

Fejlődik-e az irodalom?

32

dossziéban

318

Hankiss Elemér

Az irodalmi mű 'struktúrájáról'

68

dossziéban

153

Hiersche-Kowalski

Einleitung

64

d.n.

24

Hopp Lajos

Mikes Kelemen - életút és pályakezdet

348

d.n.

197

Hopp Lajos

Le genre epistolaire hongrois et ses rapports européens

56

1964

6

Horváth Károly

Vörösmarty Mihály

248

d.n.

198

Horváth Károly

La signification des termes classicismes et romantisme

37

1964

212

Horváth Károly-Csűrös Miklós

Péch Zoltán temetésén elmondott beszédek

4

1990

230

Illés László

Lukács György Szolzsenyicin-képe

16

2004

219

Illés László

Klaniczay Tibor - nekrológ

3

1992

319

Illés László

Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei

12

dossziéban

321

Illés László

A magyar antifasiszta irodalom kialakulása

39

dossziéban

202

Illés László

Elbúcsúztatható-e a falusi ideál?

43

1975

181

Illés László

Lion Feuchtwanger születésének 90. évfordulójára (Heinz Kamnitzer)

15

d.n.

34

Illés László

A huszadik századi magyar irodalmi modernitás

46

d.n.

320

Illés László

A németországi magyar emigránsok

113

dossziéban

167

Illés László

Az irodalom irányítása az 1920-as években

16

1979

182

Illés László

Utolsó levele testvérének (Hans Eric Nossach)

11

1978

250

Illés László

Felszólalás a "Humanista művészek.." téma szakmai vitáján

16

1980

251

Illés László

Lukács György előmunkálatai a realizmus elméletének kifejtéséhez

27

d.n.

322

Imre Katalin

Radnóti Miklós

31

dossziéban

228

József Farkas

Magyar-orosz irodalmi vonatkozások 1917-1919 (In: Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből

56

1961

150

József Farkas

Jegyzetek Csizmadia Sándorról

63

d.n.

136

József Farkas

Richtungen und Strömungen in der ungarischen Literatur

64

1989

211

József Farkas-Illés László

Az Irodalom - szocializmus című kötet tervei

10

1973

229

József Farkas-Illés László

Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsoaltok köréből - tanulmánytervek

18

1961

170

Kálmán C. György

György Mátyás, a kritikus

52

1990

233

Kálmán C. György

Egy ismeretlen TETT-es - György Mátyás költészete

38

d.n.

152

Kálmán C. György

György Mátyás

20

1990

266

Kappanyos András

Két konzervatív kritikus

18

d.n.

188

Kappanyos András

Válasz opponensi véleményekre

9

1998

156

Kappanyos András

Normatív kritika - az elhatárolás problémái

14

1995

267

Karafiáth Judit

Gyergyai Albert és a kortárs francia irodalom

10

d.n.

269

Kardos Tibor

Dante humanizmusa a középkor és a reneszánsz között

176

1966

279

Kecskés András

A nemzeti verselés eszménye a XIX. Században

423

d.n.

282

Kecskés András

A magyar verselméleti gondolkodás története

219

1986

283

Kecskés András

Vershagyomány és versfogalom a régi magyar irodalmi gondolkodásban (1760-ig)

145

d.n.

281

Kecskés András

A magyar verselés megújítása (1760-1842)

263

d.n.

323

Kecskés András

Horváth János és a magyar vers

52

dossziéban

280

Kecskés András

Kísérletek a nemzeti versritmus zenei értelmezésére a XIX. Században

65

d.n.

217

Kecskés András

Az idő és a hírnév - Zrínyi három epigrammájának ritmikája

186

1984

213

Kecskés András

A szabadvers fogalmához

4

1985

214

Kecskés András

Horváth János és a magyar vers

52

1982

215

Kecskés András

Címjegyzék a szabadvers hazai szakirodalmáról

4

1984

324

Kemény G. Gábor

A nemzetiségi kérdés és az irodalom

26

dossziéban

122

Kemény G. Gábor

Oszlopos Simeon

10

1980?

26

Kenyeres Zoltán

A 'nemzeti jelleg' vizsgálata és a 'társadalmi tudat' alakulása a felszabadulás utáni magyar irodalomban

14

d.n.

113

Kilián István

Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátékok

20

1987. jún.1.

74

Kis Pintér Imre

Ady Endre

80

d.n.

73

Kis Pintér Imre

Új nemzedékek a mai magyar lírában

49

1978

45

Kis Pintér Imre

Szempontok Ady értelmezéséhez

90

d.n.

37

Kis Pintér Imre

Ady Endre

80

1985. szept. 16.

127

Kis Pintér Imre

A Nyugat-korszak lírája

34

d.n.

129

Kis Pintér Imre

Füst Milán

20

d.n.

62

Kis Pintér Imre

Új nemzedékek a mai magyar prózában

69

1978

327

Kispéter András

Tömörkény István

47

d.n.

61

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkig

186

d.n.

190

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkban

243

d.n.

27

Kiss Ferenc

Csoóri Sándor

66

d.n.

94

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkig

186

d.n.

60

Kiss Ferenc

A jugoszláviai magyar irodalom

92

d.n.

115

Kiss Ferenc

Nagy László

40

d.n.

116

Kiss Ferenc

Nemes Nagy Ágnes

12

d.n.

49

Kiss Ferenc

Irodalomtudomány és kritika a felszabadulástól napjainkig

187

d.n.

236

Kiss Ferenc

Egy konstrukció hézagai

10

1974

59

Kiss Ferenc

Nagy László

52

d.n.

85

Kiss Gy. Csaba

Tipológiai összefüggések a lengyel és magyar regény történetében a két világháború között

11

1984

271

Kiss Gy. Csaba

Nemzeti kérdés a 60-as 70-es évek magyarországi szépirodalmában

8

1984

96

Kiss József

Horváth Károly: Petőfi-Slowacki összevetése

4

d.n.

149

Kiss József

Magyar irodalmi szövegkidások a felszabadulás óta

8

d.n.

189

Klaniczay Tibor

Le bean dans l'esthétique du maniérisme

11

d.n.

199

Klaniczay Tibor

Styles et histoire du style

86

1964

241

Klaniczay Tibor

A nacionalizmus előzményei a magyar irodalomban

11

1960

245

Kókay György

Bessenyei György

38

d.n.

50

Komlós Aladár

Vajda János - előszó a Magyar Klasszikusok kiadásához

69

1951

51

Komlós Aladár

Schopenhauer, Nietsche und die ungarisce Lyrik

31

d.n.

358

Komlós Aladár

A miszticizmus a magyar irodalomban

24

dossziéban

357

Komlós Aladár

Három költő a századvégen

116

dossziéban

25

Koncz Virág

Illyés prózája 1945 után

30

d.n.

67

Korompay János

Bajza korszakváltása és Toldy kritikai munkássága az 1840-es években

75

d.n.

68

Korompay János

Erdélyi János műköltészet-kritikája az 1840-es években

71

1993. március

258

Kovács Ilona

Rákóczi, écrivain bilingue

7

1985

361

Kovács József

Az amerikai magyar munkásmozgalom sajtójának irodalmi bibliográfiája

32

1982

179

Kovács József

A megváltás-eszme a forradalmi avantgarde költészetében és festészetében

45

1990

165

Köpeczi Béla

Lukács György és a magyar tanácsköztársaság

17

1979

247

Kulcsár Szabó Ernő

Poesis memoriae (A lírai mnemotechnika és kulturális emlékezet "újraírása" kovács András Ferenc verseiben

36

d.n.

38

Kulcsár Szabó Ernő

A literarizált eszköztelenség

22

d.n.

66

Kulcsár Szabó Ernő

Mű, identitás, szerep (Németh László)(tézisek)

26

1986

274

Kulcsár Szabó Ernő

Az irodalmi egység programjától a defenzíváig

20

1981

92

Kulcsár Szabó Ernő

A modern parabola lehetőségei

52

d.n.

187

Kulcsár Szabó Ernő

A saját idegensége

25

d.n.

268

Kulcsár Szabó Ernő

Pozitivizmus és szellemtörténet

36

d.n.

264

Látos Sándor

Novellák

14

d.n.

227

Lukács György

Megváltozott világkép

14

1961

126

Lukácsy Sándor

Petőfi eszmerokonai

239

1974. jún.-aug.

330

Lukácsy Sándor

Andalgás, küzdés, kudarc (Kölcsey)

38

dossziéban

148

Lukácsy Sándor

Madách Imre: Egy magyar költő a világirodalomban

10

d.n.

284

Lukácsy Sándor

Petőfi eszmerokonai

239

1975

41

Lukácsy Sándor

Vörösmarty romantikája

120

d.n.

48

Lukácsy Sándor

'…És piros zászlókkal" (Petőfi)

80

d.n.

121

Lukácsy Sándor

Aszimmetrikus ihletek

31

1969.jún.26.

226

Lukácsy Sándor

Petőfi et Cabet

32

1969

273

Martinkó András

Berzsenyi Dániel] Időszerűsége egy időszerűtlen költeménye tükrében

57

d.n.

9

Nagy Péter

Az ifjú Szabó Dezső

16

1955. dec.11.

216

Nagy Péter

József Attila költészetéről - újságkritikák 1922-1937 között

41

1922-1937

11

Nagy Péter

Szempontok az elmúlt évad magyar drámatermésének értékeléséhez

13

d.n.

7

Nagy Péter

(Móricz novelláiról), cím nélküli

14

1950.nov.5.

10

Nagy Péter

A Monde magyar könyvei

11

d.n.

8

Nagy Sz. Péter

Magyar doppelgangerek; Ilyen szentek vagyunk mi?

23

d.n.

331

Németh Anna

Megemelt mindennapok

7

dossziéban

332

Németh G. Béla

Az irodalomtörténeti pozitivizmus magyar mintaműve - Riedl Frigyes

253

dossziéban

333

Németh S. Katalin

A Pécsi Disputa tervezett kritikai kiadásáról

gépelt kézirat

dossziéban

362

Névtelen

Szabó Dezső

18

d.n.

259

Névtelen

Erdélyi János levelezése (Részlet)

59

d.n.

237

Névtelen

Az avantgarde nemzetközi és nemzeti aspektusa és az irodalomtörténetírás metodikája

14

d.n.

278

Névtelen

A magyar verselméleti gondolkodás irodalomjegyzéke

69

d.n.

193

Névtelen

Des rapports de la poésie hongroise ancienne avec celles de l'Europe Centrale

45

1964

224

Névtelen

Vörösmarty Mihály

45

d.n.

289

Névtelen

Az avantgarde és a forradalom

16

d.n.

256

Névtelen

Műfordításunk félszázada

16

d.n.

225

Névtelen

Arany János

52

d.n.

257

Névtelen

Juhász Gyula

38

d.n.

288

Nyírő Lajos

Irodalomelméletünk helyzete és feladatai

47

1962

200

Nyírő Lajos

Problemes de littérature comparée et théorie de la littérature

33

1964

12

Nyírő Lajos

Az összehasonlító irodalomtörténet néhány időszerű kérdése

81

d.n.

14

Nyírő Lajos

A szovjet esztétika és irodalomelmélet

15

d.n.

223

Oltványi Ambrus

A 'Magyar Hírmondó' antológiájáról Kókay György szerkesztésében

22

1979

13

Oltványi Ambrus

A realista ábrázolás kérdései az 1840-es évek irodalomkritikájában

30

d.n.

218

Ónodi László

Kassák és Bécs

131

1978

137

Ónodi László

Bécs és a magyar szecesszió

16

d.n.

158

Ónodi László

A német nyelvű irodalom magyarországi befogadása (1945-1975)

27

1980

161

Ónodi László

A bécsi magyar emigráció irodalmi érdeklődéséről

32

d.n.

15

Ónodi Lászó

Az osztrák irodalom a századfordulón

5

d.n.

19

Pajorin Klára

Latin műveltség és irodalmi gondolkodás Magyarországon

14

d.n.

105

Pándi Pál

Lukács László

25

d.n.

107

Pomogáts Béla

Déry Tibor lázadó évei

34

d.n.

140

Pomogáts Béla

Radnóti Miklós

26

d.n.

336

Pomogáts Béla

A Forrás nemzedék írói

36

dossziéban

145

Pomogáts Béla

Radnóti Miklós

26

1986

232

Pomogáts Béla

Déry Tibor Berlinben

22

d.n.

147

Pomogáts Béla

Az Erdélyi Helikon és a Korunk vitája

20

d.n.

246

Pomogáts Béla

Horváth Károly halálára

3

1995

106

Poór Péter

Elemzések Arany lírájának első szakaszából

24

1973. okt.

334

Poór Péter

Arckép a magyar századfordulóról

32

dossziéban

335

Poór Péter

A korstílus fogalma

223

dossziéban

337

Rába György

Klasszikus drámák új fordításairól

20

dossziéban

135

Rába György

A francia költészet irányai a két világháború között

8

d.n.

180

Rákai Orsolya

Az "Igen" kategorikusai

11

2003

338

Reisinger János

Irodalmi gondolkodásunk a századfordulón (vázlat)

8

dossziéban

339

Rejtő István

Thury Zoltán és a tárcanovella

130

dossziéban

33

Rónay László

Márai-tan., Radnóti-, Kosztolányi- és A Nyugat harmadik nemzedéke

95

d.n.

119

Rónay László

Hajnal Anna

10

d.n.

120

Rónay László

A századforduló hangja és a konzervatív költészet utóélete

23

1981

95

Ruttkay Helga

Babits Mihály: Psychoanalisis Christiana

22

d.n.

102

Sargina Ludmilla

Az orosz szimbolizmus természetrajza

27

1978. okt.29.

16

Sargina Ludmilla

Proletkult és avantgarde

320

d.n.

108

Sárközy Péter

Az olasz romantika stilisztikai és nyelvelméleti előzményei

109

1979. aug.31.

163

Sárközy Péter

Irodalom, művészet, társadalom - Antonio Gramsci kultúrafelfogásában

18

d.n.

72

Somogyi Sándor

Gyulai Pál és kortársai

198

1974

341

Somogyi Sándor

Forradalmas napok Kolozsvárt

173

dossziéban

243

Somogyi Sándor

Nacionalizmus az önkényuralom és a dualizmus korának magyar irodalmában

13

1960

340

Somogyi Sándor

Nacionalizmus az önkényuralom és a dualizmus korának magyar irodalmában

26

dossziéban

175

Sőtér István

A hatvanadik évforduló

5

1979

146

Sőtér István

A folklór szerepe a magyar kultúrában

11

d.n.

254

Sőtér István

Phénoménes poétiques entre les XVIIIe et XIXe siécles

121

1979

287

Sőtér István

Újabb vitaírás Petőfi forradalmiságáról

17

d.n.

151

Sőtér István

A hatvanadik évforduló

5

1978

342

Sőtér István

Jókai és a Rab Ráby

138

dossziéban

185

Stauder Mária

Szemináriumi dolgozat az irodalom történetéből - Könyvtári szemináriumi dolgozat

17

1975

265

Szabolcsi Miklós

Két lektori jelentés (Pálmai Kálmán: József Attil; Radnóti Miklós - francia versantológia

8

1964-1965

234

Szabolcsi Miklós

A magyar marxista kritika

15

d.n.

240

Szabolcsi Miklós

Nacionalizmus és a legújabb magyar irodalom néhány problémája

10

1960

343

Szabolcsi Miklós

József Attila-verselemzések - (készítették: Dávidházi Péter, Joó Mária, Vida János,Liptay Katalin,Demeter Júlia, Kiss Éva)

70

dossziéban

344

Szabolcsi Miklós

Az irodalmi konstruktivizmusról

21

dossziéban

134

Szabolcsi Miklós

A fordulat évétől 1975-ig

62

d.n.

290

Szabolcsi Miklós

Az irodalmi konstruktivizmusról

21

d.n.

138

Szabolcsi Miklós

A szocialista világirodalomról

13

d.n.

159

Szabolcsi Miklós

Munkásmozgalom és irodalomtörténet

17

d.n.

58

Szabolcsi Miklós

József Attila

36

d.n.

143

Szabolcsi Miklós

A XX. Századi humanista művészek fejlődési problémái

12

d.n.

345

Szauder József

Az 'Angyalok harca'

40

dossziéban

57

Szauder József

A 18. századi magyar irodalom és felvilágosodás kutatásának feladatai

66

1968. márc.18.

53

Szauder József

Bessenyei György kritikai kiadás

58

d.n.

54

Szauder József

A kultúrpolitikai irodalmi program

32

d.n.

77

Szegedy Maszák Mihály

Vörösmarty: Késő vágy

17

d.n.

52

Szegedy Maszák Mihály

Magyar költészet 1770 és 1815/20 között

31

d.n.

347

Szegedy Maszák Mihály

Létértelmezés és esztétikai hatás Vajda költészetében

14

dossziéban

84

Szegedy Maszák Mihály

The Rise and Fall of the Literary Canons

29

d.n.

39

Szegedy Maszák Mihály

Irányok a 20. század első felének irodalmában

42

d.n.

346

Szegedy Maszák Mihály

A művészi ismétlődés néhány változata

105

dossziéban

47

Szegedy Maszák Mihály

Kemény Zsigmond regényeinek poétikai vizsgálata

105

1989

83

Szegedy Maszák Mihály

English Poetry in the Age of Sensibility, a typological approach

139

d.n.

81

Szegedy Maszák Mihály

Létértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában

49

d.n.

79

Szegedy Maszák Mihály

Széchenyi eszmerendszerének kialakulása

13

1972

80

Szegedy Maszák Mihály

A poétai haromistica európai háttere

20

d.n.

78

Szegedy Maszák Mihály

Petőfi és Shelley

13

d.n.

82

Szegedy Mszák Mihály

Klasszicizmus, felvilágosodás és romantika

29

d.n.

40

Szegedy Mszák Mihály

Kemény Zsigmond politikai jellemképei

111

1975.szept.16.

260

Széles Klára

Mit ad az avantgard első hulláma a magyar lírának?

5

1970

348

Széles Klára

Romantika, népiesség, Erdélyi János

72

dossziéban

31

Széles Klára

A 'csillag' szó József Attila verseiben

27

d.n.

32

Széles Klára

Henszlmann Imre irodalomkritikai és szerkesztői munkássága

39

d.n.

133

Szenczi Miklós

Valósághűség és képzelet. A mimézis helye a 18.sz. második felében

206

d.n.

1

Szerdahelyi István

A magyar esztétika 15 éves fejlődése és jelen helyzete

113

d.n.

168

Sziklai László

Lukács György moszkvai írásainak utóélete

38

d.n.

2

Sziklay László

A romantika történelemszemlélete a 19.sz. második felének regényirodalmában

80

d.n.

118

Sziklay László

Romantic attitude to History in the…

153

d.n.

201

Sziklay László

Hole de Pest-Buda dans la formation des littératures est-europennes

57

1964

56

Sziklay László

A keleteuróoai összehasonlító történetírás néhány kérdéséről

88

d.n.

3

Sziklay László

Romantic attitude to history in the late-nineteenth century Historical novel

127

d.n.

89

Szili József

A legkegyetlenebb hónap (T.S. Eliot)

107

d.n.

69

Szili József

Az irodalom fogalmának logikai problémái

112

d.n.

70

Szili József

A történetiség problémája a marxista irodalomtudományban

97

1982. ápr. 16.

71

Szili József

Pártosság és pártirányítás az irodalomban

67

d.n.

176

Szili József

Látásmódok az irodalomértés határán

21

1994

87

Szili József

Valóság és irodalom

43

d.n.

88

Szili József

Az irodalmi mű történetisége

81

d.n.

124

Szili József

Az irodalom fogalmának logikai problémái

99

 

262

Szili József

A történetiség problémái a magyar irodalomkutatásban

110

1982-1988

154

Szili József

Versfordítás esszében

18

1997

114

Szörényi László

Fauldi Ferenc irodalmi jelentősége

20

d.n.

244

Szörényi László

Regénytöredék vagy töredékes regény? (Szabó Dezső: Megered az eső)

10

1996

157

Szörényi László

Nimród zsoltára - ősmagyar Dante poklában?

26

d.n.

249

Szörényi László

Wesselényi mint Jókai mitikus hőse

15

d.n.

263

Tandori Dezső

Versek

17

1959

93

Tarnai Andor

Batsányi János

27

d.n.

349

Tóth Dezső

A polgári nacionalizmus kialakulása a magyar irodalomban

28

dossziéban

242

Tóth Dezső

A polgári nacionalizmus kialakulása a magyar irodalomban

13

1960

205

Többszerzős

A hungarológiai alapkönyvtár tervezéséről szóló dokumentumok

20

1978-1982

98

Tverdota György

Magyar századokról különböző megközelítésben

33

d.n.

141

Tverdota György

József Attila mesterei-2

29

d.n.

144

Tverdota György

József Attila szocializmus-képe

32

d.n.

46

Tverdota György

József Attila

46

d.n.

76

Tverdota György

József Attila mesterei-1

22

d.n.

178

Tverdota György

József Attila mesterei-3

29

d.n.

75

Tverdota György

József Attila és Pauler Ákos

65

d.n.

248

Tverdota György

A modern klasszicizmus kritikatörténete

16

d.n.

253

Vajda György Mihály

La dimension esthétique de la poésie

115

d.n.

100

Vajda György Mihály

Vázlat a századforduló irodalmáról

22

d.n.

222

Vajda György Mihály

Kandidátusi vitájának anyagai (Tanulmányok a klasszikus német irodalom története és műfajai köréből

56

1961

55

Vajda György Mihály

A magyar összehasonlító irodalomtudomány történetének vázlata

76

d.n.

191

Vajda György Mihály

Essai d'une histoire de la litterétarure comparée en Hongrie

146

1964

112

Varga Imre

A kuruc költészet élmény- és műfaji formái

58

1978.nov.

111

Varga Imre

A szigeti veszedelem és az európai epikus hagyomány

95

d.n.

110

Varga Imre

Bujdosóénekeink genezise

40

d.n.

109

Varga Imre

Retorika, poétika, műfajok

42

 

350

Varga Imre

J. Béranger: A pozsonyi és a soproni országgyűlés összegyűjtött sérelmei

7

dossziéban

351

Varga József

A Nyugat és az irodalmi hagyományok

40

dossziéban

352

Varga József

A Nyugat első Ady-száma

43

dossziéban

166

Varga József

Szocialista eszmék a Nyugat első korszakában (1908-1919)

17

d.n.

220

Vargha Kálmán

Zsembrey Anna_:Szini Gyula a korstílusok kereszteződésében

22

1969

209

Vargha Kálmán

Lektori jelentés Tarján Tamás Nagy Lajosról szóló dolgozatáról

42

1979

353

Vargha Kálmán

Móricz Zsigmond irodalomtörténete

85

dossziéban

354

Vargha Kálmán

Móricz Zsigmond Ady-élménye

85

dossziéban

355

Vargha Kálmán

Móricz Zsigmond diákkori olvasmányai, ifjúkorának szellemi környezete

39

dossziéban

356

Vargha Kálmán

Móricz Zsigmond Shakespeare-je

52

dossziéban

195

Vargyas Lajos

Rapports internationaux de la ballade populaire hongroise

69

1964

204

Varjas Béla

Paleográfiai útmutató a 15-17.sz.-i kéziratok olvasásához

22

1982

169

Vásárhelyi Miklós

Das geistige Leben Ungarns und der Kampf der Kinst und Literatur..

37

1988

261

Veres András

Szociológia és irodalomtudomány

18

d.n.

186

Veres András

Jászi Oszkár utópikus szocializmusa

41

1990

123

Veres András

A szociológia és az irodalomtudomány

18

d.n.

97

Veres András

Az irodalomtudomány és a szociológia kapcsolatai

16

d.n.

90

Veres András

Javaslat a gimnáziumi magyar irodalom tanterv módosítására

32

d.n.