FŐLAP

ADATBÁZISOK

 

KAPCSOLAT

 

 

 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

ARCHÍVUM

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA

Az egyes fondok tartalmáról az Adatbázisok menüben lehet tájékozódni. A **-gal megjelölt fondok időrend szerint vannak besorolva.

 

A Bibliográfiai Csoport / Osztály iratanyagai 60

A Bibliográfiai kézikönyv-sorozat dokumentumai – II.   116

A Bibliográfiai kézikönyv-sorozat iratai – I.**  4

Ady Endre kritikai kiadás fennmaradt dokumentumai *

A határon túli magyarságról 1960 és 1975 között készült felmérések

kiadatlan kéziratai és szerkesztőségi dokumentumai   45

A Helikon folyóirat szerkesztőségének iratai**  38

A Jókai Mór-kritikai kiadás dokumentumai  11

A Kortárs magyar írói Lexikon személyi adatlapjai A-tól Z-ig**  100

A Kortársaink – könyvsorozat dokumentumai 1964 és 1986 közöttről   79

A Középkori Munkabizottság fennmaradt dokumentumai 42

A Középkori Munkabizottság működési iratai 42

A Kritika folyóirat szerkesztőségi dokumentumai 1962 és 1972 között**  22

A Kritikatörténet-könyvsorozat szerkesztői dokumentumai  53

A Külügyi Osztály iratanyagai  (Ld. még: 47. és 117.) 83

A magyar irodalmi gondolkodás évszázadai könyvsorozat

fennmaradt kéziratai**  106 

A magyar irodalomtörténeti kézikönyvek dokumentumai  20

A magyar sajtó története című könyvsorozat iratai és dokumentumai – I.  32

A magyar sajtó története-könyvsorozat iratanyagai – II.  75

A Móricz Zsigmond-kritikai kiadás dokumentumai  10

A Neohelikon folyóirat szerkesztőségi levelezése 1973 és 1976 között**  40

A Reneszánsz-kutató Osztály /Csoport dokumentumai 1969 és 000 között  96

A Révai József-kritikai kiadás fennmaradt dokumentumai    2

A Szabad Nép és a Népszabadság vezércikkeinek gyűjteménye

1948 és 1960 között**  82 

A Textológiai Munkabizottság iratanyaga 1960 és 1985 közöttről   102

A Verstani Munkabizottság iratanyagából és dokumentumaiból**   103

A Világirodalmi Osztály iratai  74

A XVIII. és XIX. századi Osztályok iratanyaga – I.   15

A XX. századi Osztály / Modern Magyar Irodalmi Főosztály iratai – III.   111

A XX. századi Osztály / Modern Magyar Irodalmi Főosztály iratanyagai – II.  33

A XX. századi Osztály vegyes iratanyagai – I.**  5

Az 1955-ös magyar irodalomtudományi kongresszus dokumentumai   81

Az Ady Endre-kritikai kiadás dokumentumai**    3

Az Eötvös Könyvtár levelezése 1944 és 1968 között, könyvtári ügyek  16

Az Irodalomelméleti Osztály / Főosztály iratanyaga  62

Az irodalomtudomány nemzetközi szervezetének (AILC) és

kongresszusainak dokumentumai  14

Az Irodalomtudományi Közlemények szerkesztőségi dokumentumai   8

Az MTA Irodalomtudományi Bizottság és az Irodalomtudományi Intézet

közös ügyei 1957 és 1991 közöttről  59

Az MTA Irodalomtudományi Intézet dokumentumai**  34

Az MTA Irodalomtudományi Intézet és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság

közös ügyeinek levelezéséből**  39

Az MTA Irodalomtudományi Intézet és az Akadémia közös ügyei   65

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Igazgató Tanácsi üléseinek

jegyzőkönyvei  18 

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Igazgatói Titkársági levelezése   17

Az MTA Irodalomtudományi Intézet kisebb vállalkozásainak dokumentuma  66

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvkiadási Bizottságának iratai 58

Az MTA Irodalomtudományi Intézet külkapcsolatainak és konferenciáinak 

iratanyaga  47

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Külügyi Osztályának dokumentumai 117

Az MTA Irodalomtudományi Intézet munkabeszámolói, éves munkatervei

és felméréseinek dokumentumai 1956 és 1998 között   25

Az MTA Irodalomtudományi Intézet munkatársainak kéziratai

1950-től 1993-ig   1

Az MTA Irodalomtudományi Intézet rendezésében vagy részvételével

megtartott szakmai viták fennmaradt iratai 1953 és 1990 közöttről  23

Az MTA Irodalomtudományi Intézet szakszervezetinek ügyei

1964 és 1980 között**  80

Az MTA Irodalomtudományi Intézet ügyei és levelezése

külső intézményekkel **  37

Az MTA Irodalomtudományi Intézethez külső szerzőktől került kéziratok  7

Az MTA ITI MSZMP-pártszervezetének és szakszervezeti csoportjának

megmaradt dokumentumai  9

Az Új Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztőségi iratanyagaiból**   95

Az Új Magyar Múzeum-könyvsorozat szerkesztői dokumentumai  52

Bodnár György igazgatóhelyettesi és igazgatói levelezése 1983-tól 1997-ig**  86

Bodnár György irodalomtörténészi hagyatéka  99

Diószegi András irodalomtörténészi hagyatéka 1960 és 1979 közöttről**  85

Hopp Lajos irodalomtörténészi hagyatéka  112

Illés László irodalomtörténészi hagyatéka  110

Irodalmi évfordulós emlékbizottságok iratai**  42

Irodalmi művek másolatai  36

József Farkas irodalomtörténészi hagyatéka  84

Kerényi Ferenc irodalomtörténészi hagyatéka  98

Klaniczay Tibor igazgatóhelyettesi és igazgatói levelezése – I.  19

Klaniczay Tibor irodalomtörténészi hagyatéka  92

Kner Imre levelezése (másolat, lista)  97

Kókay György irodalomtörténészi hagyatéka  101

Lukácsy Sándor irodalomtörténészi hagyatéka  48

Összefoglalók és jelentések az irodalomtudományról és az irodalom

helyzetéről  6

Romániai magyar nyelvű lapok, újságok és kisnyomtatványok  51

Sajtócikkek lapkivágatai az MTA Irodalomtudományi

Intézetről és az MTA-ról  93

Sőtér István igazgatói levelezése 1955 és 1983 között**  87

Szabolcsi Miklós igazgatóhelyettesi levelezése 1956 és 1980 között**  88

Tudományos pályázatok dokumentumai  54

Varga Imre irodalomtörténészi hagyatékából  115

Vargha Kálmán irodalomtörténészi hagyatékából 118

Varjas Béla levelezése 1972 és 1980 között**  114