KAPCSOLAT

 

 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

ARCHÍVUM

 
 

 

FŐLAP

KÖVETKEZŐ OLDAL

 

25. FONDCSOPORT: Az MTA ITI munkatervezésének, beszámolóinak és felméréseinek dokumentumai (Itt a legkorábbi és legkésőbbi évet jelezzük):
25-1.:FOND: Távlati tervek (1956-2000 között)**
25-2.:FOND: Többéves beszámolók iratai (1956-1993 között)**
25-3. FOND: Összefoglalók és felmérések (1962-1997 között)**
25-4. FOND: Összintézeti publikációk és könyvkiadási ügyek (1956-1992 között)**
25-5. FOND: Az ITI rövidtávú egyéni és osztálybeszámolói (1957-1998 között)
25-6. FOND: Éves tervek - jelentések - beszámolók (1960-2003 között)**

32. FONDCSOPORT: A Magyar sajtó története-sorozat iratai és dokumentumai (L. még 75. sz. fondot is)
32-1. Szerkesztői levelezések, dokumentumok
32-2. Sajtótörténeti kéziratok

33. FONDCSOPORT: A 20. századi Osztály (ld. még: MMIFO, azaz: Mondern Magyar Irodalmi Osztály) dokumentumai
33-1. FOND: A 20. századi Osztály üléseinek jegyzőkönyvei
33-2. FOND: A 20. századi Osztály vezetőjének levelezése (1965-1985-ig)**
33-3. FOND: A 20. századi Osztály tervei és munkabeszámolói
33-4. FOND: A 20. századi Osztály vegyes iratanyagai

33-5. FOND: A 20. századi Osztály külső intézményekkel kapcsolatos ügyei
33-6. FOND: A külföldi együttműködések iratai
33-7. FOND: A belföldi együttműködések iratai

34. Az MTA ITI nagyobb pályázatainak dokumentumai**

36. FOND: Irodalmi művek másolatai

37. FOND: Külső intézményekkel való ügyek és levelezés**

38. FOND: A HELIKON szerkesztőségének iratai**

39. FOND: Az Irodalomtörténeti Társasággal való ügyek iratai**

40. FOND: A NEOHELIKON szerkesztőségi levelezése 1973-1976 között**

41. FOND: Írói évfordulós emlékbizottságok iratai**

42. FONDCSOPORT: A Régi Magyar Irodalmi Osztályok dokumentumai (L. még 15 sz. fondot is)
42-1. FOND: A Középkori Munkabizottság irataiból - levelezés 1969-1976
42-2. FOND: A régi magyar irodalmi kutatások munkatervei 1958-1963
42-3. FOND: A Magyar Remekírók-sorozat szerkesztő bizottságának levelezése 1973-1983
42-4. FOND: A régi magyar irodalmi kutatócsoport fennmaradt kézirataiból 1958 és 1983 között**

45. FOND: 15 év - (1960-1975) - Két felmérés dokumentumai: a szomszédos országokban élő magyarságról és a magyar kultúra és művelődés helyzetéről. (A máig kiadatlan sorozat kötetei és az elkészült kéziratok megtalálhatók az Archívumban)
45-1. FOND: Szerkesztőségi levelezés (1970-1976 között)
45-2. FOND: Szerkesztőségi dokumentumok (szakmai és pénzügyi tervek, előtanulmányok, jelentések)
45-3.1. FOND: A szomszédos országokbeli és hazai magyarság nyelvi helyzete és irodalma - felmérés 1960-1975 közöttről
45-3.2. FOND: Felmérés a magyarországi és a határon túli magyar folyóiratokról 1960-1965 közöttről
45-3.3. FOND: Szociológiai felmérés a határon túli és a hazai magyarságról 1960-1975 közöttről
45-3.4. FOND: Felmérés a magyar és szomszédos országok magyar nyelvű tankönyveiről 1960-1975.
45-4. FOND: A 15 év -kötetsorozatok zárótanulmányai
45-5., 45-6., 45-7., 45-8. FOND: Felmérés a magyarországi esztétikáról, képzőművészetről, könyvkiadásról, filmről, zenéről és színjátszásról 1960-1975 között
45-9. FOND: A határon túli magyarságról szóló felmérések köteteinek listája

46. FOND: Az Irodalomtörténeti Füzetek-sorozat szerkeszőtségi dokumentumai

47. FONDCSOPORT: Az MTA ITI külkapcsolatainak fennmaradt dokumentumai
47-1. FOND: Hazai konferenciák dokumentumai
47-2. FOND: Külföldi konferenciák dokumentumai
47-3. FOND: Nagyobb kongresszusok dokumentumai
47-4. FOND: Konferenciaelőadások
47-5. FOND: Az MTA ITI külkapcsolatainak dokumentumai
47-6. FOND: Az MTA ITI két- és többoldalú külkapcsolatainak iratai
47-7. FOND: Az MTA ITI konferenciáinak, rendezvényeinek fennmaradt meghívói és programjai
47-8. FOND: Az MTA ITI közreműködésével rendezett nagyobb kiállítások anyagai

48. FONDCSOPORT: Lukácsy Sándor irodalomtörténészi hagyatéka
48-1. FOND: Irodalmi művek másolatai (Középkori kódex-részletek, prédikációk, ritka folyóirat-közlések)
48-2. FOND: 19. századi és 20. századfordulós kiadványok, füzetek
48-3. FOND: Lukácsy Sándor fennmaradt kéziratai a hozzájuk tartozó jegyzetekkel
48-4. FOND: Lukácsy Sándor kutatási témáinak jegyzetgyűjteménye
48-5. FOND: Jegyzetek az egyházi irodalmakról
48-6 FOND: Lukácsy Sándor kéziratban meglévő tanulmányai
48-7 FOND: Feljegyzések irodalomról, eszmékről, sajtóról és fogalmakról
48-8 FOND: Lukácsy Sándor levelezéséből

51. FOND: Romániai magyar nyelvű lapok, újságok és kisnyomtatványok

52. FOND: Az Új Magyar Múzeum című intézeti könyvsorozat szerkesztői dokumentumaiból

53. FONDCSOPORT: A Kritikatörténeti sorozat szerkesztői dokumentumai
53-1. FOND: Szerkesztői levelezés (1965-1988)**
53-2. FOND: A Kritikatörténeti sorozat fennmaradt kéziratai
53-3. FOND: A Kritikatörténeti sorozat szerkesztőségének iratanyaga (Tervezés, szerkesztőségi viták jegyzőkönyvei, stb.)

54. FONDCSOPORT: Tudományos pályázatok dokumentumai
54-1. FOND: Pályázatok dokumentumai és összefoglalói (akadémiai doktori, kandidátusi, egyetemi doktori, stb.)
54-2. FOND: Doktori és kandidátusi viták jegyzőkönyvei
54-3. FOND: Doktori és kandidátusi értekezések tézisei
54-4. FOND: Lektori jelentések
54-5. FOND: Előterjesztések véleményezése (akadémikusi, egyetemi pályázatok)

58. FONDCSOPORT: Az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának iratai
58-1. FOND: Levelezés 1970 és 1977 között**
58-2. FOND: A Könyvkiadási Bizottság beszámolói, tervei és javaslatai (1970, 1971, 1973)**
58-3. FOND: Az ITB munkabizottságai és az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának közös ügyei, névsorok és szabályzatok**
58-4. FOND: Az MTA ITI Könyvkiadási Bizottságának gazdasági ügyei (1972-1973)**

59. FONDCSOPORT: Az MTA Irodalomtudományi Bizottság és az MTA ITI közös ügyei 1957 és 1991 között
59-1. FOND: Levelezés, pályázati dokumentációk 1957-1991-ig**
59-2. FOND: Az Irodalomtudományi Bizottság jegyzőkönyveiből
59-3. FOND: Az Irodalomtudományi Bizottságnak készült lektori és sorozatszerkesztői jelentések
59-4. FOND: Az ITB Tervei, javaslatai**
59-5. FOND: Könyvkiadási és szerkesztési szabályzatok, névsorok, szabályzatok**

60. FONDCSOPORT: A Bibliográfiai Csoport / Osztály iratai
60-1. FOND: Levelezés 1958-tól 1993-ig**
60-2. FOND: A Bibliográfiai Csoport / Osztály üléseinek jegyzőkönyvei 1958-1985-ig
60-3. FOND: A Bibliográfiai Csoport / Osztály munkáival kapcsolatos sorozatszerkesztői jelentések
60-4. FOND: Szerkesztési szabályzatok, útmutatók, a munkatervezés iratai**
60-5. FOND: A bibliográfiai sorozat tervezésének dokumentumai**
60-6. FOND: A bibliográfiai sorozat munkaszerződései, nyomdai munkáinak dokumentumai**
60-7. FOND: A Magyar Irodalom Bibliográfiája-sorozat szerkesztői levelezéséből (1989-1995) **

62. FONDCSOPORT: Az Irodalomelméleti Osztály / Főosztály iratai
62-1. FOND: Az Irodalomelméleti Osztály / Főosztály levelezése 1969-1985 között**
62-2. FOND: Az Irodalomelméleti Osztály üléseinek jegyzőkönyvei
62-3. FOND: Az Irodalomelméleti Osztály / Főosztály nagyobb vállalkozásainak dokumentumai
62-4. FOND: Az Osztály / Főosztály tervei, beszámolói és javaslatai
62-5. FOND:Az Osztály külföldi és hazai kapcsolatai
62-6. FOND: Az Irodalomelméleti Osztály lektori jelentései

65. FONDCSOPORT: Az Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia közös ügyei
65-1. FOND: Akadémikusi, egyetemi tanári és doktori pályázatok iratai

66. FONDCSOPORT: Az MTA ITI kisebb vállalkozásainak dokumentumai :
66-1. FOND: Kisebb intézeti vállalkozások fennmaradt kéziratai
66-2. FOND: Kisebb intézeti vállalkozások dokumentumai

74. FONDCSOPORT: A Világirodalmi Osztály iratai
74-1. FOND: A Világirodalmi Osztály levelezése 1956-tól megszűnéséig, 1890-ig**
74-2. FOND: A Világirodalmi Osztály külföldi levelezése (1968 és 1991 között)/**
74-3. FOND: Témalapok, munkajelentések**
74-4. FOND: A Világirodalmi Osztály kongresszusainak programtervei (1975 és 1980 között)**

 

Utolsó oldal

 

 

 

 

 

 

AZ MTA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET HONLAPJA

 

 

     

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HONLAPJA