FŐLAP

ELSŐ OLDAL

MÁSODIK OLDAL

 

 

 

 

 

 

 

Az MTA Irodalomtudományi Intézet honlapja

 

KAPCSOLAT

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia honlapja

 

 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

ARCHÍVUM

 

 

 
 

 

 

 

 

 

75. FONDCSOPORT: A magyar sajtó története-könyvsorozat dokumentumai (Ld. még: 32. sz. FONDOT is)
75-1-2-3. FOND: Szerkesztői iratok, sajtótörténeti tervtanulmányok, a könyvsorozat fennmaradt kézira

79. FONDCSOPORT: A Kortársaink című könyvsorozat és az intézeti folyóiratok dokumentumai 1964 és 1986 között
79-1. FOND: Szerkesztői levelezés )1964 és 1986)**
79-2. FOND: Folyóirat-ügyek
79-3. FOND: Lektori és sorozatszerkesztői jelentések
79-4. FOND: Szerzői nyilatkozatok, feljegyzések
79-5. FOND: A Kortársaink-sorozat könyvkiadási ügyeinek dokumentumai

80. FOND: Az MTA ITI szakszervezeteinek ügyei** (1964 és 1980 között)

81. FONDCSOPORT: Az 1955-ös Magyar irodalomtudományi Kongresszus dokumentumai
81-1. FOND: A Kongresszus szervezési iratai, jegyzőkönyvei, levelezése**
81-2. FOND: A Kongresszus beszédei és hozzászólásai**

82. FOND: A Szabad Nép - Népszabadság vezércikkeinek gyűjteménye 1948 és 1960 között**

83. FONDCSOPORT: A Külügyi Osztály iratanyaga**
83-1. FOND: A Külügyi Osztály levelezése 1957 és 1987 között**
83-2. FOND: A Külügyi Osztály iratai az ITI kongresszusairól 1970 és 1985 között**
83-3, FOND: A Külügyi Osztály iratai az ITI kétoldalú külkapcsolatairól1980 és 1985 között (Országok, szervezetek és egyéni kiküldetések vagy meghívások szerint)**
83-4. FOND: A Külügyi Osztály utazási pályázati iratanyaga (Különmeghívások, ösztöndíjak 1970-1985 között)**
83-5. FOND: Utazási beszámolók (1968-1973 között)**

84. FONDCSOPORT: József Farkas irodalomtörténészi hagyatéka
84-1. FOND: József Farkas levelezése és írói levélgyűjteménye
84-2. FOND: Kézirat- és dokumentummásolatok
84-3. FOND: Lapkivágatok és cikkgyűjtemény
84-6. FOND: Jegyzőkönyvek és feljegyzések
84-7. fOND: József Farkas ITI-beli munkáinak dokumentumai

85. FOND: Diószegi András irodalomtörténészi hagyatéka (1960-1979 közöttről)**

86. FOND: Bodnár György igazgatóhelyettesi és igazgatói levelezése (1983-1997)**

87. FOND: Sőtér István levelezése (1955-1983-ig)**

88. FOND: Szabolcsi Miklós levelezése (1956-1980-ig)**

89. FOND: Személyzeti iratok és levelezés (1956-1992-ig)**

92. FONDCSOPORT: Klaniczay Tibor irodalomtörténészi hagyatéka
92-1. FOND: Klaniczay Tibor kötetbe nem gyűjtött írásai (1947 és 1989 között)
92-2. FOND: Klaniczay Tibor lektori és opponensi véleményei, bírálatai (1959-1989 között)
92-3. FOND: Klaniczay Tibor korai írásai, cikkei a kortárs irodalomról és egyetemi előadásai
92-4. FOND: Olasz nyelvű előadások és tanulmányok
92-5. FOND: Német, angol, orosz és francia nyelvű előadások és tanulmányok (1947 és 1990 között)
92-6. FOND: Összefoglaló tanulmányok a magyar irodalomról és helyzetéről


93. FOND: Lapkivágat-gyűjtemény az MTA-ITI-ről és az MTA-ról (1963-1997közöttől)**

94. FOND: Az Irodalomtörténeti Könyvtár-sorozat fennmaradt dokumentumai (Szerkesztőségi levelezés 1960-1970 között)

95. FONDCSOPORT: Az Új Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztőségi irataiból**
95-1. FOND: Szerkesztőségi levelezés (1989-1992)**
95-2. FOND: Jegyzőkönyvek az ÚMIL szerkesztőségi üléseiről (1989-1991)**
95-3. FOND: Klaniczay Tibor lektori jelentései az ÚMIL készülő szócikkeiről**
95-4. FOND: ÚMIL-címszójegyzékek, útmutatók, technikai dokumentáció (1988-1990)**

96. FOND: A Reneszánsz Osztály és a Reneszánsz Kutató Csoport /REBAKUCS/ dokumentumai 1969-2000 közötti évekről

97. FOND: Kner Imre levelezése (Levélmásolatok, lista)**

98. FONDCSOPORT: Kerényi Ferenc irodalomtörténészi hagyatéka
98-1. FOND: Kerényi Ferenc fennmaradt levelezése**
98-2. FOND: Régi kéziratok és irodalmi művek másolatai
98-3. FOND: Kerényi Ferenc fennmaradt kéziratai (CD-n is)
98-4. FOND: Kerényi Ferenc jegyzetei

99. FONDCSOPORT: Bodnár György irodalomtörténészi hagyatéka
99-1. FOND: Bodnár György levelezése**
99-2. FOND: Bodnár György fennamradt kéziratai
99-3. FOND: Bodnár György intézeten kívüli munkái
99-4. FOND: Bodnár György egyetemi tanári jegyzetei, feljegyzései és fordításai**
99-5. FOND: Bodnár György intézeten kívüli megbízatásainak anyagai
99-6. FOND: Bodnár György lektori véleményei
99-7. FOND: Bodnár György jegyzőkönyvei szakmai ülésekről

100. FOND: A kortárs magyar írók lexikonának összegyűjtött adatai**

101. FONDCSOPORT: Kókay György irodalomtörténészi hagyatéka
101.-1.FOND: Kókay György levelezése és tudományos ügyeinek iratanyaga

102. FONDCSOPORT: A Textológiai Bizottság iratai 1960-1985.
102-1. FOND: A Textológiai Bizottság levelezése 1960-1985 közöttről**
102-2. FOND: A Textológiai Bizottság üléseinek fennmaradt jegyzőkönyvei
102-3. FOND: A Textológiai Bizottság feljegyzései
102-4. FOND: A Textológiai Bizottság tervei és javaslatai
102-5. FOND: A Textológaii Bizottság munkabeszámolói
102-6. FOND: A Textológaii Bizottság által készített szabályzatok

103. FONDCSOPORT: A Verstani Munkabizottság iratai
103-1. FOND: Levelezés
103-2. FOND: A Verstani Munkabizottság emlékeztetői és meghívói**
103-3. FOND: Tanulmányok a verstan köréből a VM megrendelésére

106. FOND: A magyar irodalmi gondolkodás évszázadai című könyvsorozat fennmaradt kéziratai**

110. FONDCSOPORT: Illés László hagyatéka
110-1.FOND: Illés László levelezése
110-2. FOND: Illés László fennmaradt kéziratai

111. FONDCSOPORT: A Modern Magyar Irodalmi Főosztály dokumentumai
111-1. FOND: A MMIFO levelezés
111-2. FOND: A MMIFO sorozatának, az Új Magyar Múzeum-nak a szerkesztőségi iratai

111-3. FOND: A MMIFO Szocialista Osztály dokumentumai
111-4. FOND: Az MTA ITI főbb működési dokumentumai a MMIFO irattárából
111-5. FOND: A MMIFO külkapcsolatainak dokumentumai
111-6. FOND: A MMIFO konferenciáinak iratai

112. FOND: Hopp Lajos irodalomtörténészi hagyatéka

114. FOND: Varjas Béla irodalomtörténészi hagyatéka

115. FOND: Varga Imre irodalomtörténészi hagyatéka


116. FONDCSOPORT: A Bibliográfiai kötetsorozat dokumentumai
116-1. FOND: A sorozat szerkesztőségi dokumentumaiból
116-2. FOND: Bibliográfiai szabályzatok

117. FONDCSOPORT: Az MTA ITI Külügyi Osztályának iratanyaga (készülőben!)
117-1. FOND: Külföldi kutatók fogadása
117-2. FOND: Részvétel egyezményes tanulmányutakon
117-3. FOND: Részvétel konferenciákon és kongresszusokon
117-4. FOND: Utijelentések
117-5. FOND: Nemzetközi kapcsolatok
117-6. FOND: Éves utazási tervek és statisztikák
117-7. FOND: Éves külügyi beszámolók