FŐLAP

ÖSSZESÍTETT FONDLISTA

 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET

 

ARCHÍVUM

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. FONDCSOPORT: Az MTA ITI munkatársainak kéziratai (1950-tõl 1993-ig)**

2. FONDCSOPORT: A (kiadatlan) Révai József - kritikai kiadás fennmaradt dokumentumai
2-1. FOND: Cikkek és tanulmányok (1919-1959 között)

2-2. FOND: Nyilvánosan elmondott alkalmi beszédek (1922-1959 között)
2-3. FOND: Irodalmi tanulmányok (1912-1958 között)
2-4. FOND: Történelmi tárgyú és propaganda-írások (1923-1967 között)
2-5. FOND: A kritikai kiadás köteteinek gépelt kézirata
2-7. FOND: Révai József életrajzi dokumentumaiból
2-8. FOND: Rádióbeszédek, röpcédula-szövegek (1941-1957 között)
2-9. FOND: Feljegyzések, jegyzetek, cédulák és nyomtatványok
2-11. FOND: Idegen nyelvű cikkek (1921-1944 között)
2-12. FOND: Eredeti kéziratos feljegyzések fotómásolatai
2-13. FOND: Szerkesztői levelezés és dokumentumok (1939-1982 között)
2-14. FOND: Különféle szerzők itt felhasznált kéziratai


3. FOND: Az Ady Endre kritikai kiadás dokumentumai**
4. FOND: A Bibliográfiai kézikönyv iratai - szerkesztői levelezése**
5. FOND: A 20. századi Osztály vegyes iratanyaga**
6. FOND: Jelentések az irodalomtudományról és az irodalom helyzetéről

7. FONDCSOPORT: Idegen kéziratok fondja
7-1. FOND: Intézeten kívüli kutatók fennmaradt kéziratai 1953-tól 1993-ig
7-2. FOND: Fennmaradt doktori disszertációk, tudományos értekezések 1950-1995-ig

8. FONDCSOPORT: Az ItK szerkesztőségi dokumentumai
8-1. FOND: Az ItK-nak benyújtott kéziratok
8-2. FOND: Az ItK szerkesztőségi levelezése (1955-1998 között)**
8-3. FOND: Az ItK szerkesztőségi levelezése - dátum nélküli és névtelen levelek**
8-4. FOND: Az ItK által készíttetett lektori vélemények (1955-1994 között)

9. FONDCSOPORT: Az MTA ITI MSZMP-pártszervezetének és szakszervezeti csoportjának megmaradt dokumentumai
9-1. FOND: Az MTA ITI pártszervezeti üléseinek jegyzőkönyvei (1959-1982 között)**
9-2. FOND: Felmérések és jelentések (1970-1988 között)**
9-3. és 9-5. FOND: Párttitkári levelezés (1968-1989)**
9-4. FOND: Pártvezetőségi beszámolók (1970-1989 között)munkatervek (1970-1981 között)**
9-6. FOND: Határozatok, felmérések és állásfoglalások(1970-1979 között), Pártszervezeti munkatervek (1969-1987 között)**
9-7. FOND: Névsorok, kimutatások, nyomtatványok**

10. FOND: A Móricz Zsigmond-kritikai kiadás dokumentumai

11. FOND: A Jókai Mór-kritikai kiadás dokumentumai

14. FONDCSOPORT: Az AILC dokumentumai
14-1. FOND: Sőtér István (1971-1973-ig) és Martinkó András AILC-levelezése (1964-1965-ig) **
14-2.FOND: Az AILC-levelezése 1970-1985.
14-3.:FOND: Az AILC kongresszusainak szervezési dokumentumai (1970-1975 között)**
14-4. FOND: AILC-nyomtatott dokumentumok
14-5. FOND: Vajda Gy. Mihály AILC-levelezése 1968-1971-ig**

15. FONDCSOPORT: A Régi Magyar Osztályok dokumentumai (LD. MÉG: 42.SZ. FONDOT IS)
15-1. FOND: A Régi Magyar Osztályok levelezése (1969-1999 között)**
15-2. FOND: A Régi Magyar Osztályok munkatervei és beszámolói (1969-2000 között)
15-3. FOND: A Régi Magyar Osztályok magyar és nemzetközi konferenciái (1972-1994 között)

16. FOND: Az Eötvös Könyvtár levelezése 1944-1968-ig, könyvtári ügyek dokumentumai 1981-ig**
17. FOND: Igazgatói Titkárság levelezése (1956-1992-ig)**
18. FOND: Igazgató Tanács jegyzőkönyvei (1956-1992-ig)**
19. FOND: Klaniczay Tibor igazgatói levelezése (létezik osztályvezetői levelezése is) (1954-1992)**

20. FONDCSOPORT: A magyar irodalomtörténeti kézikönyvek dokumentumai
20-1. FOND: A magyar irodalom története 1945-1975-ig - a Kézikönyv fennmaradt eredeti kéziratai, azok változatai, lektori jelentései és szerkesztői iratanyaga
20-2. FOND: A magyar irodalom története a kezdetektől 1945-ig - a Kézikönyv fennmaradt eredeti kéziratai, változatai, lektori jelentései és szerkesztői iratanyaga

22. FOND: A KRITIKA szerkesztőségi dokumentumai (1962-1972-ig)**

23. FOND: Az MTA ITI rendezésében vagy részvételével megtartott szakmai viták fennmaradt anyagai (1953 és 1990 közöttről)

 

2. oldal (24-74)

3. oldal (75-től)

 

 

 

EÖTVÖS LORRÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT